Actuele berichten

Hieronder de actuele berichten van de Vlissingse Bedrijven Club


woensdag 26 oktober 2022

Mission PR – Jéan Rottier beëindigt haar werkzaamheden voor de Vlissingse Bedrijven Club (VBC) na ruim 18 jaar

Een volle agenda, een gewijzigde bestuurssamenstelling en de twee Corona-jaren, waarin we hebben ervaren dat we steeds meer digitaal de verbinding met elkaar maken en houden, hebben bijgedragen aan het besluit van Jéan om de secretariële ondersteuning van de VBC te stoppen. Voor haar en de VBC is een volgende fase aangebroken. Wij hebben de taken onder de bestuursleden verdeeld en hebben daarmee een mooie uitdaging om die naar het goede voorbeeld van Jéan invulling te geven.

Als bestuur zijn wij haar bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die zij sinds 2005 aan onze vereniging heeft geleverd. Zij vervulde niet alleen het ambtelijk secretariaat, maar was ook een actief en betrokken deelnemer van de bestuursvergaderingen en ledenbijeenkomsten. De jarenlange organisatie van het succesvolle Walcherenplein, op de netwerkbeurs Contacta, mag hierbij zeker niet onbenoemd blijven.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze leden de samenwerking en contactmomenten met Jéan, in haar rol voor de VBC, als een verrijking hebben ervaren.

De huidige bestuursleden, en de besturen die ons zijn voorgegaan, zijn Jéan bijzonder dankbaar voor de energie, het enthousiasme en gedrevenheid waarmee zij onze vereniging en de (bestuurs)leden heeft versterkt. De afgelopen 18 jaar hielp zij de focus te houden op samenwerken, netwerken en belangenbehartiging.

Bedankt Jéan, voor de samenwerking binnen de VBC. Voor elkaar en met elkaar!

Jéan is er tijdens de volgende ledenvergadering, op dinsdag 15 november, als lid van de vereniging gewoon bij. 

Bestuur Vlissingse Bedrijven Club:
Chris Crucq (chris.crucq@arbounie.nl) – voorzitter
Jan Kees Mol (jkmol@afbouwned.com) – penningmeester
Micha Bijleveld (micha.bijleveld@ing.nl) – secretaris
Esther Mors (e.mors@Laroes.nl) – organisatie ledenbijeenkomsten
Gijs van Kessel (gijs@benikzichtbaar.nl) – organisatie ledenbijeenkomsten, ledenwerving en -administratie
Samantha De Caluwé (samantha@ebirds.nl) – beoogd bestuurslid - social media & communicatie

 

www.vlissingsebedrijvenclub.nl

info@vlissingsebedrijvenclub.nl

Terug