Over VBC > Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Vlissingse Bedrijven Club (VBC) bestaat uit acht leden. Ieder bestuurslid vertegentwoordigt een bedrijventerrein en/of bepaalde branche of project. Minimaal vier maal per jaar komt het bestuur bijeen om het beleid uit te stippelen, de continuïteit van de projecten te waarborgen, activiteiten te organiseren en om overleg te plegen over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het ondernemersklimaat in Vlissingen. Daarnaast heeft een delegatie van het bestuur minimaal vier maal per jaar overleg met de wethouder Economische Zaken van de Gemeente Vlissingen en vindt er een jaarlijks overleg plaats tussen het voltallig bestuur van de VBC en het College van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen.

Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Jéan Rottier van Mission PR.


Dhr. C. (Chris) Crucq

Dhr. C. (Chris) Crucq

Voorzitter

Arbo Unie
Koudekerkseweg 88a
4382 EE Vlissingen

T: 088 2726202
E: chris.crucq@nullarbounie.nl
W: www.arbounie.nl

Speciale functie/taken binnen het bestuur:
- Voorzitter
- Vertegenwoordiging bedrijventerrein Baskensburg
- Keurmerk Veilig Ondernemen
- Volgen van gemeentelijke ontwikkelingen

Dhr. J.K. (Jan Kees) Mol

Dhr. J.K. (Jan Kees) Mol

Baskensburg

Afbouwned BV
Hermesweg 10
4382 NB Vlissingen

T: 0118-820020
E: info@nullafbouwned.com 
W: www.afbouwned.com

Speciale functie/taken binnen het bestuur:
- Penningmeester
- Vertegenwoordiging bedrijventerrein Baskensburg
- Contacten onderhouden met de Gemeente Vlissingen
- Het volgen van gemeentelijke ontwikkelingen

Dhr. M. (Micha) Bijleveld

Dhr. M. (Micha) Bijleveld

Vrije beroepen

ING
Piet Heinstraat 37-39
4461 GL  Goes

M: 06 15066228
E: micha.bijleveld@ing.nl

Speciale functie/taken binnen het bestuur:
- Vertegenwoordiging vrije beroepen
- Het onderhouden van contacten met andere van belang zijnde partijen zoals ondernemersverenigingen, KvK etc.
- Jaarprogrammering VBC / activiteiten / samenwerking Dockwize


mw. J.M. (Jéan) Rottier

mw. J.M. (Jéan) Rottier

secretariaat

Mission PR
Postbus 47 
4380 AA Vlissingen

T: 06-20135856
E: info@nullmissionpr.nl 
W: www.missionpr.nl

Speciale functie/taken binnen het bestuur:
- Secretariaat
- Organisatie ledenbijeenkomsten
- Organisatie Het Walcherenplein tijdens ContactaNL

mw. E. (Esther) Mors

mw. E. (Esther) Mors

Algemeen Bestuurslid

Laroes Loodgieters en Installateurs BV
Handelsweg 10
4387 PC   Vlissingen

T: 0118 465800
E: e.mors@laroes.nl
W: www.laroes.nl

Speciale functie/taken binnen het bestuur:
- Organisatie ledenbijeenkomsten
- Vertegenwoordiging bedrijventerrein Vrijburg