Agenda > Activiteiten

Wat is er te doen?

Onderstaand treft u een overzicht aan van de komende activiteiten van de Vlissingse Bedrijven Club.
De globale planning is jaarlijks als volgt:

- begin januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met de Middelburgse Bedrijven Club
- april: 1e ledenbijeenkomst/vergadering
- juni: zomerbijeenkomst
- oktober: workshop / inspiratiesessie
- begin november: Walcherenplein tijdens ContactaNL
- eind november: 2e ledenbijeenkomst/vergadering


woensdag 10 november 2021, van 16:00 tot 18:00

Ledenvergadering + Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen is een pakket aan maatregelen om de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te verbeteren. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Het wordt uitgevoerd op basis van het bestuursakkoord dat het rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.

Wind in de Zeilen heeft een omvang van ruim € 650 miljoen om diverse projecten in Zeeland te realiseren. Zo komt er een betere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad en wordt er een Delta Kenniscentrum opgericht in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van water, voedsel en energie. Ook worden er drie gezondheidscentra gerealiseerd en komt er een zogenoemde Law Delta in Vlissingen. Tijdens de bijeenkomst van de Vlissingse Bedrijvenclub op 10 november zal wethouder Albert Vader ingaan op de totstandkoming van het compensatiepakket, waar we nu staan (op basis van de tweede voortgangsrapportage), maar bovenal wordt ingezoomd op effect van het compensatiepakket voor Vlissingen.” 

Wethouder Albert Vader is namens de Gemeente Vlissingen nauw betrokken bij dit project en het belang daarvan voor Vlissingen, haar inwoners en haar bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst zal hij ons meenemen in de voor ondernemers meest belangrijke aandachtsgebieden.

Lees verder

dinsdag 30 november 2021 t/m donderdag 02 december 2021, van 14:00 tot 22:00

Walcherenplein 2021 - ContactaNL

YES! we zijn verheugd dat de Contacta.nl 2021 weer kan plaatsvinden en dat ook het Walcherenplein weer van de partij zal zijn. Het Walcherenplein heeft zich inmiddels bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim en professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen waar alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat zij zich optimaal kunnen profileren. In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdagavond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt.

Ook in 2021 verwachten we 25-30 Walcherse bedrijven en organisaties welkom te heten als standhouder op het Walcherenplein tijdens de ContactaNL van 30 november t/m 2 november. De inschrijving is geopend!

Lees verder