Leden > Voorwaarden & Contributie

Voorwaarden & Contributie

Bent u ondernemer in de Gemeente Vlissingen of bent u werkzaam in een vrij beroep in Vlissingen en wilt u lid worden van de Vlissingse Bedrijven Club? Of bent u niet gevestigd in Vlissingen maar wel actief betrokken bij Vlissingen en wilt u lid worden van de Vlissingse Bedrijven Club? *

U bent van harte welkom!

Contributie
De kosten voor lidmaatschap per bedrijf bedragen € 115,-- per jaar. Hiervoor stuurt de Vlissingse Bedrijven Club u een factuur. Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. De bijeenkomsten zijn over het algemeen gratis te bezoeken.

Voorwaarden
Bij aanmelding als nieuw lid van de Vlissingse Bedrijven Club gaat u akkoord met de doelstellingen en de jaarlijkse contributie van de VBC. Het contributiejaar van de VBC loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien u na 1 juli lid wordt,  dan wordt de contributie naar rato berekend. 
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, minstens één maand voor afloop van het contributiejaar.

Voor het aanmelden kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier op deze site.

* Detailhandel en horeca gevestigd in de binnenstad behoren niet tot de doelgroep van de VBC.


Bedrijventerreinen

Vlissingen kent diverse bedrijventerreinen, gemarkeerd op de kaart.

Groen = Vrijburg
Blauw = Baskensburg
Oranje = Edisongebied / Kenniswerf
Geel = Buitenhaven / Poortersweg
Roze = Souburg / Ritthem