Actueel > Actuele berichten

Actuele berichten

Hieronder de actuele berichten van de Vlissingse Bedrijven Club


woensdag 10 juli 2019

VBC-leden welkom Open Dag Sturm en Dekker 13-9-19

Op 27 mei waren we als VBC te gast bij Sturm en Dekker. De leden die toen niet aanwezig konden zijn, mogen op herhaling. Want hét sloopbedrijf van Walcheren met een rijke historie van ruim 60 jaar organiseert op 13 september een Open Dag.

 

Lees verder

woensdag 10 juli 2019

22 oktober: Ondernemersbijeenkomst Gemeenten

Noteer 22 oktober alvast in je agenda. Dan vindt de jaarlijkse Ondernemersbijeenkomst van de Gemeenten Vlissingen en Middelburg weer plaats. 


maandag 29 april 2019

Walcherenplein 2019 - Contacta.NL Goes

U kunt zich weer inschrijven voor het Walcherenplein 2019 tijdens de Contacta.nl, het zakelijke netwerkevent van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen dat zal plaatsvinden van dinsdag 5 t/m donderdag 7 november in de Zeelandhallen in Goes. 

Het Walcherenplein is 'the place to be' voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim een professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen met in het hart een gezellig en bruisend horecapaviljoen waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten.

De eerste inschrijvingen zijn al binnen.
Ook meedoen? Laat u informeren over de mogelijkheden en schrijf u in.

Lees HIER verder

 

 

 

Lees verder

zondag 28 april 2019

Werk en mantelzorg: Buzz on tour - 19 juni

Manteling komt als organisatie voor mantelzorgondersteuning veel mantelzorgers tegen die werk en mantelzorg combineren. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig zorgen voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind, zieke ouders of een hulpbehoevende vriend, buur of familielid. Statistisch gezien is één op de vijf werknemers mantelzorger. Toch wordt er weinig op de werkvloer over gesproken. 

Het is in het belang van werkgevers én werknemers dat werknemers de combinatie goed vol blijven houden. Daarom willen we met werkgevers in gesprek gaan over het onderwerp werk en mantelzorg.

Dit doen we op woensdag 19 juni in de ‘Buzz on Tour’, een oude omgebouwde Amerikaanse schoolbus. Onder leiding van een gespreksleider van de organisatie Werk en Mantelzorg krijgt u samen met andere werkgevers en de wethouder van de gemeente Vlissingen nieuwe inzichten en informatie over werk en mantelzorg. Tijdens de gesprekken in de  Buzz krijgt u een lunch en een drankje aangeboden.

Tijd: 12.00 tot 13.30 uur
Locatie onder voorbehoud: HZ Vlissingen

In de flyer meer informatie over de ‘Buzz on Tour’ en de voordelen die mantelzorgvriendelijk beleid kan opleveren voor de werkgever.  

Stapt u ook in onze Buzz? Meld u aan bij Stichting Manteling: 0118-55 35 30 / cp@mantelingwalcheren.nl . De contactpersonen zijn Conny Prins en Nicolette Kölker. Ook met vragen kunt u bij hen terecht.

 

 


dinsdag 19 maart 2019

Inspraak Ontwerp-toetsingskader gebruikswijzigingen bedrijventerrein Baskensburg

Ontwerp toetsingskader:
Ter bestrijding en voorkoming van leegstand van het vastgoed op bedrijventerrein Baskensburg is op verzoek van én in samenspraak met de Vlissingse Bedrijvenclub (VBC), een ontwerp kader opgesteld. Hieraan worden initiatieven voor gebruik van bedrijfsgebouwen die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, getoetst. 

Binnen de in dit document geschetste kaders, zal planologische medewerking worden verleend op grond van de 'kruimelgevallenregeling' in het Besluit omgevingsrecht.  

 

Inzage en inspraak: 
Dit ontwerp ligt in de periode7 maart-17 april 2019 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen en kunt u ook raadplegen op de website Overheid.nl. In deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen. Dit kan per e-mail naar gemeente@vlissingen.nl

 

Via deze LINK kunt u het gehele document inzien.

 

Aanleiding

Media 2016 is er een leegstandsinventarisatie en enquete uitgevoerd onder de ondernemers op Baskensburg en is een economische marktverkenning naar vraag en aanbod verricht. Doel was de lokale overheid te adviserren in de mogelijkheden bij het bestrijden en voorkomen van leegstand. Op basis hiervan is met een werkgroep van de VBC, bedrijfsmakelaar Begijn en de Gemeente het betreffende ontwerp document ontwikkeld.

 


dinsdag 19 maart 2019

Inloopbijeenkomst reconstructie Mercuriusweg 3 april 2019

 

Op woensdag 3 april 2019 houdt de gemeente Vlissingen een inloopbijeenkomst over de reconstructie van de Mercuriusweg. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het stadhuis, ingang Stadhuisplein. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u kennis nemen van het opgestelde Definitief Ontwerp. Tevens bent u in de gelegenheid tot het maken van op- en aanmerkingen en het stellen van vragen.

De komende tijd zal het werk besteksgereed worden gemaakt. Daarna vindt aanbesteding en gunning plaats. De bedoeling is direct na de zomervakantie (augustus/september 2019) het werk uit te laten voeren. Naar verwachting heeft de aannemer een week of zes nodig om de klus te klaren. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Lees verder

dinsdag 19 maart 2019

Factsheet Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling is afgelopen vrijdag geopend. Innovatieve ideeën voor structuurversterking zijn dus van harte welkom! De regeling spitst zich specifiek toe op haarbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. De sluitingsdatum voor de regeling is 10 mei.

Op dinsdag 26 maart van 13:00-15:00 vindt er een bijeenkomst plaats bij Impuls over deze regeling. Deze bijeenkomst is erop gericht om consortia nader te informeren over de regeling en om een presentatie te geven over “de criteria voor een goed projectvoorstel”. 

 

Lees verder

donderdag 24 januari 2019

29-1: Informatiebijeenkomst metamorfose A58 - entree Vlissingen

VLISSINGEN – In een jaar tijd ondergaat het gebied aan het begin van de A58 een ware metamorfose en krijgt de gemeente Vlissingen een nieuwe entree. Daarmee is Vlissingen klaar voor de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Met € 4,3 miljoen betekent dit voor de gemeente een van de grootste investeringen in de infrastructuur in de afgelopen jaren. Voor dit project heeft de gemeente een bijdrage van € 0,9 miljoen ontvangen van provincie Zeeland. Begin februari 2019 start BAM Infra met de aanleg van bedrijventerrein Souburg II en de nieuwe aansluiting op de A58.

 

Informatiebijeenkomst 29 januari

De gemeente en BAM Infra organiseren twee informatiebijeenkomsten: een voor bedrijven in de omgeving van het werk en een voor omwonenden. Beide bijeenkomsten vinden plaats op 29 januari 2019 in het stadhuis, ingang Stadhuisplein. Om 17.00 uur begint de bijeenkomst voor bedrijven in de omgeving van het werk en om 19.30 uur zijn omwonenden en overige geïnteresseerden welkom.

 

Lees verder

woensdag 05 december 2018

Ondernemersdag voor zzp'ers en small business ondernemers

Op woensdag 12 december organiseert Zeeland Business een gratis ondernemersdag in Dockwize te Vlissingen. Deze avond is speciaal bedoeld voor starters, zzp'ers en small business ondernemers. Op initiatief van de Rabobank, Interpolis en Dockwize worden de ondernemers tijdens deze avond verder op weg geholpen. Zoals gebruikelijk bevat ook deze avond veel informatie en kennis over het ondernemerschap.

Lees verder

woensdag 21 november 2018

Hoe gaat het op bedrijventerrein Baskensburg?

Door Jan-Kees Mol, bestuurslid Vlissingse Bedrijven Club / Eigenaar AfbouwNed

Al weer een paar jaar geleden is een delegatie van (bestuurs-) leden van de VBC in samenwerking met de Gemeente Vlissingen en de HZ bezig geweest met de gebiedsontwikkeling van Baskensburg. De reden hiervoor was de toenemende leegstand, de achteruitgang van het bestaande vastgoed en de ontwikkeling van de bedrijvigheid op het terrein.

Het project bevatte 2 onderdelen:

1.Het fysiek opknappen van een gedeelte van de openbare weg op het terrein Baskensburg. Hier was een budget voor beschikbaar. Nog in 2014 zou de gemeente aanvangen met de werkzaamheden.

2.Het onderzoeken hoe het gebied verder ontwikkeld zou kunnen en moeten worden. Hiervoor is een stuurgroep gerealiseerd, met ondersteuning en medewerking van de gemeente, een projectteam van de HZ en ondernemers. Dit onderzoek is d.m.v. analyses, enquêtes en bijeenkomsten opgezet en gerealiseerd. 

 

Nu we aan het einde van het jaar 2018 zijn beland kunnen we de volgende balans opmaken:

Lees verder....

 

Lees verder

woensdag 21 november 2018

Terugblik Contacta.nl 2018 - Vlissingen was erbij!

Contacta.nl 2018 zit erop! Het grootste netwerkevent van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. Zo'n 30 ndernemers en organisaties uit Vlissingen, Middelburg en Veere presenteerden zich daar gezamenlijk op het Walcherenplein. Wij willen iedereen graag iedereen bedanken voor hun deelname of hun bezoek en kijken nu alweer uit naar 2019.

Nog even terugblikken en de foto's bekijken? Lees dan verder.

 

 

 

Lees verder

zaterdag 10 november 2018

26-11: Bent u voorbereid op de Brexit? Programma bekend

Op 26 november a.s. organiseert de Provincie Zeeland een informatiebijeenkomst over de Brexit voor Zeeuwse mkb-ondernemers. 29 maart 2019 is de Brexit een feit en bedrijven moeten zich voorbereiden op zakendoen met een land buiten de EU.

Datum: Maandag 26 november
Tijd: 17.30 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Middelburg

 

Lees verder

dinsdag 06 november 2018

Tot ziens op het Walcherenplein (6-7-8 november)

Vandaag om 16.00 uur opent de beurs Contacta.NL. Komt u ook? Dan hopen we natuurlijk dat u ook een bezoek brengt aan het Walcherenplein. Vandaag (dinsdag 6 november) zijn alle VBC-leden welkom tijdens de Ondernemersborrel van 21.30 - 23.00 uur waar de standhouders u graag de drankjes en hapjes aanbieden.

 

Lees verder

woensdag 03 oktober 2018

24-10: VBC-leden welkom bij Netwerkbijeenkomst Gemeenten Vlissingen en Middelburg

De Gemeenten Vlissingen en Middelburg nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor ondernemers op woensdag 24 oktober.

Sprekers dit jaar zijn Diederik Jekel (wetenschapsjournalist en vaste tafelgast bij De Wereld Draait Door) en Korné Walhout van Ingenieursbureau Walhout Civil.

De bijeenkomst duurt van 18.00 - 21.00 uur en is inclusief buffet en netwerkborrel na afloop. Locatie: CineCity Vlissingen, Spuikomweg 1.

Meer informatie over het programma en de sprekers treft u aan in de leaflet. Hiervoor klikt u op de link onder de foto. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 12 oktober rechtstreeks via j.sekewael@middelburg.nl

Lees verder

maandag 24 september 2018

25-10: VBC-leden met korting naar bijeenkomst Zeeland Business

Uitnodiging: netwerkbijeenkomst muZEEum

Zeeland Business organiseert samen met het muZEEum een netwerkbijeenkomst op donderdag 25 oktober in het historische museum in Vlissingen. Het gebouw huist Zeeuwse geschiedenis en vertelt het boeiende verhaal van maritieme helden. Na een rondleiding wordt er gegeten en gedronken en luisteren we naar Jan Dirk Vis, directeur van artiestenbureau Jan Vis. Verder is er uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken met andere Zeeuwse ondernemers en bedrijven. 

 

Keynote speaker Jan Dirk Vis
Jan Dirk Vis is directeur van Jan Vis Artiesten en Evenementen. Dit familiebedrijf is een van de grootste bedrijven in het aanbieden van een entertainment programma voor evenementen en feesten. Veel bekende artiesten worden geboekt via Jan Vis, maar ook hun eigen evenementen zijn een groot succes.  

 

Lees verder

donderdag 20 september 2018

Walcherenplein volgeboekt

Het Walcherenplein 2018 is 'uitverkocht'. Bijna 30 Walcherse bedrijven en organisaties zullen zicht tijdens de 32e editie van de ContactaNL presenteren op het Walcherenplein tijdens de jaarlijkse ContactaNL, de grootste netwerkbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen. De beurs vindt plaats van dinsdag 6 t/m donderdag 8 november. 

Lees verder

dinsdag 26 juni 2018

MKB Roadshow: alles over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Leden van de VBC zijn van harte welkom op 10 juli bij de MKB Roadshow; een bijeenkomst waar u alles te weten komt over subsidie- en financieringsmogelijkheden voor Zeeuwse ondernemers. Per jaar zijn er miljoenen euro's beschikbaar voor ondernemers. Ook u als MKB ondernemer kunt een beroep doen op deze subsidies die bestemd zijn voor o.a. innovatie of duurzaamheid. Laat u informeren over de mogelijkheden.

De bijeenkomst vindt plaats bij DOK41 aan de Edisonweg 41B in Vlissingen. Tijdstip 16.30 - 18.45 uur.

Klik HIER voor de uitnodiging in de bijlage voor meer informatie, het programma en de aanmeldlink.

De bijeenkomst is een initiatief van Provincie Zeeland, de Gemeentes in Walcheren, Impuls Zeeland en de Kamer van Koophandel.

 

Lees verder

dinsdag 26 juni 2018

Nog twee standruimtes vrij op het Walcherenplein - ContactaNL 2018

Er zijn nog twee standruimtes vrij op het Walcherenplein, dus enige spoed is geboden als u verzekerd wilt zijn van een plaatstje op dit professioneel opgezette plein tijdens de Contacta.NL 2018. 

Het Walcherenplein heeft zich inmiddels bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen waar alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat zij zich optimaal kunnen profileren. In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdagavond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt. 

Bezoekers van de Contacta.nl weten hun weg naar het Walcherenplein goed te vinden en waarderen in hoge mate de ruimtelijke opzet, de professionele presentatie van de deelnemende bedrijven alsook de goede sfeer, de vele contacten die gelegd worden en de hoogwaardige horeca.

Ook u kunt deelnemen en uw bedrijf profileren!

Lees verder

woensdag 16 mei 2018

Meer duurzame energie op bedrijfsdaken in Vlissingen

Op verzoek van de Gemeente Vlissingen graag uw aandacht voor het project ‘Zon Offensief Zeeland’.  Met dit gezamenlijk initiatief wordt zonne-energie aantrekkelijk gemaakt voor ondernemers in de provincie Zeeland.  

Het project kenmerkt zich door verschillende daken te bundelen tot één grootschalig collectief project. Hierdoor gaan de inkoopkosten omlaag, kan een aantrekkelijke projectfinanciering georganiseerd worden en worden ondernemers volledig ontzorgd.  Ondernemers kunnen zonne-energie opwekken, direct besparen op hun energierekening én profiteren van een duurzaam bedrijfspand met zonnepanelen, zonder zelf te moeten investeren of kosten te maken. 

 

Lees verder

woensdag 16 mei 2018

28 mei: infobijeenkomst werkzaamheden Souburg II

Vlissingen krijgt een nieuwe stadsentree! Welkom op de informatiebijeenkomst op maandag 28 mei om 16.30 in het stadhuis te Vlissingen. Er wordt informatie gegeven over de werkzaamheden, de planning en de (tijdelijke) omleidingsroutes in het gebied direct ten zuiden van de A58 bij Oost-Souburg.

MEER INFO: zie bijgaand bestand / uitnodiging Gemeente Vlissingen


dinsdag 08 mei 2018

Verwijdering asbestdaken

In 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. Dan is het dertig jaar geleden dat asbest definitief verboden is als bouwmateriaal. 

Een woning van na 1993 bevat zeker geen asbest. Tot in de jaren ‘80 van de vorige eeuw werd asbest veel gebruikt in onder meer golfplaten daken. Zolang asbest goed vastzit en niet is beschadigd, kun je het in veel gevallen laten zitten. Maar asbestdaken zijn kwetsbaar, omdat ze altijd aan weer en wind zijn blootgesteld. Daarom heeft de overheid besloten dat al die daken vóór 2024 verwijderd moeten zijn. Vanaf 2024 riskeert u een dwangsom als u toch nog een asbestdak hebt. Ook biedt de opstalverzekering geen dekking meer als er vezels loskomen van een asbestdak, terwijl in zo’n geval de opruimkosten in de omgeving tienduizenden euro’s kunnen bedragen.

www.vlissingen.nl/asbestdaken


zondag 06 mei 2018

Inschrijving Walcherenplein 2018 geopend

U kunt weer inschrijven voor het Walcherenplein 2018 tijdens de Contacta.nl, het zakelijke netwerkevent van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen. 

Het Walcherenplein is 'the place to be' voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim een professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen met in het hart een gezellig en bruisend horecapaviljoen waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten.

 De eerste inschrijvingen zijn al binnen. Ook meedoen? Laat u informeren over de mogelijkheden en schrijf u in.

De Contacta.nl 2018 vindt plaats van dinsdag 6 tm donderdag 8 november.

 

 

Lees verder

donderdag 03 mei 2018

Subsidie Economische Structuurversterking Zeeland

De Zeeuwse economie moet versterkt worden. Doel is om de concurrentiekracht van de Zeeuwse economie te verhogen, de sterke Zeeuwse economische sectoren staan daarbij centraal. 

Samenwerkende bedrijven kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Samenwerkende bedrijven kunnen daarvoor subsidie aanvragen.
Op dinsdag 10 juli van 16.30 - 18.45 zal er een bijeenkomst plaatsvinden in het Provinciehuis voor een uitgebreide presentatie. Op de ledenvergadering van 29 mei zal alvast een korte toelichting gegeven worden door Impuls Zeeland.

Lees verder

zondag 25 februari 2018

Bezoek-je-Buren 2018 woensdag 28 maart

Op woensdag 28 maart is het weer zover: de 11e editie van de jaarlijkse Bezoek-je-Buren middag van de Vlissingse Bedrijven Club.  Een gezellige en informele bijeenkomst die door onze leden altijd hoog gewaardeerd en druk bezocht wordt. Waar u in de gelegenheid wordt gesteld eens een kijkje achter de schermen te nemen bij uw collega-ondernemers in Vlissingen en waar u volop kunt netwerken met de andere VBC-leden.

Dit jaar zijn we te gast bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Vrijburg: Ergo Indoorgolf Zeeland, Optisport Health Club en Buitenspeelgoed Stouten. Wees welkom!

 

Lees verder

dinsdag 06 februari 2018

Werkzaamheden Sloebrug

Van 19 februari - 30 maart 2018 vinden er werkzaamheden plaats aan de Sloebrug. Deze worden uitgevoerd door de Provincie Zeeland en hebben gevolgen voor zowel het auto- als fietsverkeer alsook de scheepvaart. In deze periode is de rechter rijstrook (als u Vlissingen inrijdt) afgezet. Van 19 februari tot en met 2 maart is de rechter rijstrook (als u Vlissingen uitrijdt) gesloten voor verkeer. Ook wordt het voetpad aan de noordkant van de brug (kant Middelburg) afgesloten.

 

 

 

Lees verder

woensdag 06 december 2017

Nieuwsbulletin Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

Na jaren van voorbereiding is de aanbesteding van de kazerne in februari 2017 gestart. De realisatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen komt hiermee een stapje dichterbij. In een eenmalige uitgave leest u meer over de ontwikkelingen, de planning en de impact van dit enorme project.

PDF Nieuwsbulletin Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

dinsdag 05 december 2017

Bijeenkomst Broodfonds Walcheren 14-12-17

Het broodfonds is de nieuwe arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers, die werkt op basis van vertrouwen en onderlinge schenkingen.

In de Walcheren e.o wordt enthousiast gewerkt aan de oprichting van een nieuw broodfonds. Op donderdag 14 december 2017 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden. Zoek je mensen uit deze regio waarbij je aan kunt sluiten? Kom langs. Je krijgt deze avond alle informatie over het Broodfonds en er is ruim gelegenheid voor het stellen van je vragen. Er zal ook gelegenheid zijn om kennis te maken met de andere geïnteresseerden. Bij voldoende belangstelling ontstaat op deze avond een nieuw broodfonds.

Wanneer: donderdag 14 december 2017
Tijd: 19.30 uur, inloop: 19.00 uur
Waar: Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen 30, 4331 NJ Middelburg

Een ondernemer die door ziekte geen omzet heeft, heeft geen inkomen. Wie langdurig ziek wordt moet een flinke financiële reserve hebben of leningen afsluiten. Ondernemers kunnen geen beroep doen op de sociale vangnetten voor werknemers. Ze kunnen wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Slechts een derde van bijna een miljoen zelfstandigen in Nederland heeft zo'n verzekering.

Meer informatie en aanmelden: klik HIER

Lees verder

woensdag 22 november 2017

Realisatie offshore windparken Borssele 01 + 02

De ontwikkeling van de windparken Borssele 01 + 02 biedt kansen voor ondernemers. Het betreft hier een project voor offshore windparken door de Deense onderneming Orsted (voorheen DONG energy). Een project wat in 2016 is gestart en waarvan de oplevering in 2021 wordt verwacht.

Hierbij zijn twee dingen voor u als ondernemer zeker de moeite waard om te weten. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in de mogelijkheden die dit project u kan bieden? Verdiept u dan in de informatie hoe uw bedrijf zich onder de aandacht kan brengen voor dit project.

 

Lees verder

maandag 06 november 2017

Terug van weg geweest: 2-minutenpraatje

2-minutenpraatje
Ben je pas lid geworden van de VBC en wil je jezelf en je bedrijf voorstellen? Is er een interessante ontwikkeling gaande binnen je organisatie? Ben je bezig met een bijzonder project? Tijdens de ledenvergaderingen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het 2-minutenpraatje. 

De volgende mogelijkheid is tijdens de bijeenkomst op 21 november. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid? Mail je (bedrijfs-)naam en het onderwerp dan naar info@vlissingsebedrijvenclub.nl. Aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.

En LET OP: 2 minuten = 2 minuten


dinsdag 11 april 2017

Inschrijving Walcherenplein Contacta.NL geopend!

Het Walcherenplein heeft zich inmiddels bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim en professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen waar alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat zij zich optimaal kunnen profileren. In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdagavond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt. 

Bezoekers van de Contacta.nl weten hun weg naar het Walcherenplein goed te vinden en waarderen in hoge mate de ruimtelijke opzet, de professionele presentatie van de deelnemende bedrijven alsook de goede sfeer, de vele contacten die gelegd worden en de hoogwaardige horeca.

Ook u kunt deelnemen en uw bedrijf profileren!
De inschrijving is geopend.