Agenda > Activiteiten Archief

Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


dinsdag 16 mei 2023, van 15:30 tot 18:00

Bedrijfsbezoek + ledenvergadering

Op 16 mei combineren we onze Algemene Ledenvergadering met een bedrijfsbezoek. Hiervoor zijn we te gast bij Auto Poppe. Na een (compacte) ledenvergadering zal het gastbedrijf zich presenteren en worden we rondgeleid op de locatie. Uiteraard sluiten we de bijeenkomst weer af met een netwerkmoment onder het genot van een hapje en een drankje. 

Meld je nu aan en graag tot 16 mei!

 

Lees verder

dinsdag 28 maart 2023, van 15:15 tot 18:00

Ledenbijeenkomst - Bezoek je buren - Vrijburg

Op 28 maart worden we ontvangen op bedrijventerrein Vrijburg tijdens de ledenbijeenkomst in het teken van 'bezoek je buren'. Een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen bij collega ondernemers en te luisteren naar hun inspirerende verhalen.

We zijn te gast bij drie mooie bedrijven, die in het verlengde van elkaar actief zijn:

• de Goede Sfeer groep

• Soolsma Party Verhuur

• SEC Catering

Lees verder

woensdag 11 januari 2023, van 16:30 tot 19:00

Nieuwjaarsborrel VBC en MBC

Op 11 januari luiden we, onder het genot van een hapje en een drankje, samen met de Middelburgse Bedrijven Club (MBC) het nieuwe jaar in. Een leuke gelegenheid om ook ondernemers uit onze buurgemeente te ontmoeten en samen het glas te heffen op een goed 2023!

 

Lees verder

dinsdag 15 november 2022, van 15:45 tot 18:00

Ledenvergadering 15 november 2022

Op dinsdag 15 november organiseren we de volgende ledenvergadering. We zijn hiervoor te gast bij Illuxtron op industrieterrein Baskensburg.

Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

Lees verder

woensdag 09 november 2022, van 20:45 tot 22:00

Borrel op het Walcherenplein - Contacta

Op woensdagavond 9 november (vanaf ongeveer 20.45 uur) ontmoeten we je graag tijdens de netwerkborrel op het Walcherenplein tijdens Contacta 2022. Bas van den Tillaar, burgemeester van Gemeente Vlissingen, zal een kort welkomstwoord houden, waarna we elkaar onder het genot van een hapje en drankje kunnen bijpraten.

Graag tot dan!

Lees verder

dinsdag 12 juli 2022, van 15:15 tot 18:00

Rondleiding Scheldekwartier + netwerkborrel

Op dinsdag 12 juli organiseren wij samen met Gemeente Vlissingen een rondleiding door de nieuwe wijk het Scheldekwartier. Het zal een informatieve maar ook zeker een gezellige bijeenkomst worden. We verwelkomen je graag in Woonzorgcentrum Scheldehof. Vandaar uit wandelen we naar het Scheldekwartier. Na afloop hebben we ruimschoots de gelegenheid tot netwerken bij Stadscafé De Dighter.

Het Scheldekwartier is volop in ontwikkeling en dat zal Hans van Houdt, projectleider Scheldekwartier, ons tijdens deze rondleiding laten zien. Het proces om het gebied van de voormalige werf De Schelde terug te geven aan de stad, is in volle gang. Er is al veel gerealiseerd en er staat nog heel wat op de agenda, bijvoorbeeld nieuwe woningen en het opknappen van monumentale gebouwen zoals de Machinefabriek.

Het programma is als volgt:

15.15 uur Inloop Scheldehof
15.45 uur Inleiding Hans van Houdt
16.00 uur Rondleiding Scheldekwartier
17.00 uur Netwerkborrel De Dighter
18.00 uur Einde

Locaties :

Startpunt: Scheldehof , Peperdijk 263
Rondleiding: Scheldekwartier
Borrel: De Dighter , Bellamypark 30


Ben jij ook zo benieuwd naar de vorderingen op het Scheldekwartier meld je dan aan!

De eerstvolgende bijeenkomst wordt na de zomer georganiseerd.
Informatie hierover ontvang je per mail of lees je tegen die tijd op de website en de LinkedIn pagina.

 

Lees verder

dinsdag 17 mei 2022, van 15:00 tot 18:00

Ledenvergadering + Bezoek Hotel De Timmerfabriek

Op dinsdag 17 mei organiseren we een ledenvergadering in het nieuwe Hotel De Timmerfabriek. De Rijksmonumentale Timmerfabriek uit 1914 wordt getransformeerd tot een 4-sterren hotel met restaurant. Opening vindt plaats in april 2022. Er worden 68 luxe kamers en suites en een restaurant, een bar en een terras gerealiseerd. De unieke industriële sfeer en gastronomische setting maakt slapen in Hotel de Timmerfabriek tot een bijzondere ervaring.

Michel Kloeg zal ons vertellen over de ontwikkelingen van het hotel en zijn visie op gastvrijheid geven.

Lees verder

dinsdag 05 april 2022, van 15:00 tot 18:00

Bezoek-je-Buren 2022

Vele jaren heeft de Vlissingse Bedrijven Club een Bezoek-je-Buren project georganiseerd. Een bijeenkomst waar de leden in de gelegenheid worden gesteld om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij collega-ondernemers in Vlissingen.  Het Bezoek-je-Buren project is inmiddels een hooggewaardeerde bijeenkomst die zowel informatief als leerzaam is. Door het informele karakter is het tevens een perfecte gelegenheid om de andere leden van de VBC beter te leren kennen. 

Op dinsdag 5 april pakken we dit initiatief weer op en gaan we op bezoek bij een aantal leden op bedrijventerrein Baskensburg.
Meld je alvast aan, want dit is té leuk om te missen.

 

Lees verder

dinsdag 30 november 2021 t/m donderdag 02 december 2021, van 14:00 tot 22:00

Walcherenplein 2021 - ContactaNL - GEANNULEERD

Update 15-11-2021:Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november, heeft de organisatie van de Contacta helaas moeten besluiten dat het evenement op 30 november, 1 en 2 december wederom niet door kan gaan. Op basis van de huidige coronaregels is het niet mogelijk om het karakter van het netwerkevenement en de daarbij behorende bezoekersstroom te realiseren. Ontzettend jammer voor iedereen die zou deelnemen of de beurs op die dagen in de Zeelandhallen zou bezoeken.

YES! we zijn verheugd dat de Contacta.nl 2021 weer kan plaatsvinden en dat ook het Walcherenplein weer van de partij zal zijn. Het Walcherenplein heeft zich inmiddels bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim en professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen waar alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat zij zich optimaal kunnen profileren. In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdagavond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt.

 

Lees verder

donderdag 18 november 2021, van 9:30 tot 12:00

Gemeente Vlissingen: Inspiratiebijeenkomst Circulair Ondernemen

Circulair Ondernemen in Vlissingen

Ziet u regelmatig termen als circulair, duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen voorbijkomen? Wilt u hier mee aan de slag, maar ontbreekt het u aan tijd en informatie over hoe dit kan? Gemeente Vlissingen nodigt u graag uit voor de inspiratiebijeenkomst over circulair ondernemen!

Samen met de HZ University of Applied Sciences organiseert gemeente Vlissingen op 18 november 2021 een inspiratiebijeenkomst over circulair ondernemen. Hier laten we zien hoe u kunt starten met circulair ondernemen en (zwerf)afval kunt verminderen. Dit kunnen innovatieve- maar ook eenvoudige oplossingen zijn. Deze oplossingen zijn niet alleen duurzaam, maar ook goed voor uw portemonnee!

Waarom circulair ondernemen?

Inwoners, bezoekers en ondernemers in gemeente Vlissingen vinden duurzaam ondernemen steeds belangrijker. Niemand wil een omgeving met veel (zwerf)afval. Ook de overheid stelt hogere eisen. Denk aan het verbod op single-used plastics, het verplicht scheiden van afval en de ambitie dat Nederland in 2050 volledig circulair is.

Lees verder

woensdag 10 november 2021, van 16:00 tot 18:00

Ledenvergadering + Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen is een pakket aan maatregelen om de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te verbeteren. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Het wordt uitgevoerd op basis van het bestuursakkoord dat het rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.

Wind in de Zeilen heeft een omvang van ruim € 650 miljoen om diverse projecten in Zeeland te realiseren. Zo komt er een betere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad en wordt er een Delta Kenniscentrum opgericht in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van water, voedsel en energie. Ook worden er drie gezondheidscentra gerealiseerd en komt er een zogenoemde Law Delta in Vlissingen. Tijdens de bijeenkomst van de Vlissingse Bedrijvenclub op 10 november zal wethouder Albert Vader ingaan op de totstandkoming van het compensatiepakket, waar we nu staan (op basis van de tweede voortgangsrapportage), maar bovenal wordt ingezoomd op effect van het compensatiepakket voor Vlissingen.” 

Wethouder Albert Vader is namens de Gemeente Vlissingen nauw betrokken bij dit project en het belang daarvan voor Vlissingen, haar inwoners en haar bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst zal hij ons meenemen in de voor ondernemers meest belangrijke aandachtsgebieden.

Lees verder

dinsdag 12 oktober 2021, van 15:30 tot 18:00

Ledenbijeenkomst: Criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld

Criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld
Een van de kernpunten van de Vlissingse Bedrijven Club is onze inzet voor bedrijventerreinen die schoon, heel en veilig zijn. In navolging van het Keurmerk Veilig Ondernemen vindt nog steeds regelmatig overleg plaats tussen de VBC, de Gemeente Vlissingen, Brandweer en Politie.

Daarom informeren we onze leden graag over de huidige vorm van criminaliteit en de dreiging daarvan die je als ondernemer kunt ondervinden. Onze gastspreker Gertjan Bommeljé, beleidsmedewerker Veiligheid van de Gemeente Vlissingen neemt ons mee naar de verschuiving van de criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld en zal diverse lokale voorbeelden gebruiken. Daarnaast zal Ton Begijn van Begijn Bedrijfsmakelaardij en taxaties zijn ervaringen vertellen over malafide praktijken, de werkwijzen die daarbij gehanteerd worden en geeft hij ons tips ter preventie. Daar kunt u als ondernemer uw voordeel mee doen; een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Deze bijeenkomst stond al eerder gepland op 22 april 2020, maar kon vanwege de RIVM-regelgeving toen niet doorgaan. Het thema is echter nog steeds erg actueel. Misschien zelf wel nóg actueler. 

Digitaal Doen Zeeland
Tijdens deze bijeenkomst tevens een korte presentatie door Rutger van der Male over Digitaal Doen Zeeland, het platform voor de Zeeuwse ondernemer die zijn producten, diensten of processen wil digitaliseren. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld door Podotherapie Verduin en hun toeleverancier Nedbase wordt een toelichting gegeven op de digitaliseringsslag die gemaakt is. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat heeft het opgeleverd? Wat zijn de leerpunten geweest?

Lees verder

dinsdag 29 juni 2021, van 15:30 tot 18:00

Science Fiction: Hoe ziet de toekomst eruit voor ondernemers in Vlissingen?

Hoe ziet de toekomst eruit voor ondernemers in Vlissingen? Is Covid een tijdelijk obstakel, of is Covid het gevolg van een fundamenteler probleem? Wordt het feit dat De Marinierskazerne er niet komt ondervangen door het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’, of is er ook iets wezenlijk anders nodig? In de meeste science fiction films wordt de toekomst eerder slechter dan beter.  Maar wat als technisch vernuft, ondernemerschap, ambitie en het vermogen om samen te werken nu eens optimaal gebundeld worden om Vlissingen in de toekomst mooier, eerlijker en aangenamer te maken? Tijdens een interactieve presentatie op dinsdag 29 juni neemt scenarioschrijver Marc Linssen je mee in een reis door de tijd.

In deze bijzondere reis wordt op basis van bewezen successen uit het verleden, zoals De Deltawerken, ons gasnet en de landing van Neil Armstrong op de maan, toegewerkt naar een gezamenlijk toekomstscenario dat zowel goed is voor de wereld als ook voor u als ondernemer. Marc Linssen schreef scenario’s voor talloze soaps (GTST, Westenwind, Rozengeur & Wodka lime) voor twee bekroonde films (Broeders, Silk Road) en voor dramaseries over beroemde Nederlanders als Freddy Heineken, Johan Cruijff en Beatrix. Sinds 2010 gebruikt hij storytelling als tool bij veranderprocessen. Marc hoopt van harte dat jullie op 26 juni mee willen denken over onze gezamenlijke toekomst.

Ben je erbij?
Voor deze bijeenkomst zijn zowel de leden van de Vlissingse Bedrijven Club als de ondernemers die betrokken zijn bij Dockwize van harte welkom. Zij kunnen zich tot 24 juni 2021 via de website van de VBC aanmelden door op de knop AANMELDEN te klikken.

Lees verder

donderdag 27 mei 2021, van 11:00 tot 12:00

2e editie #VBCconnect Coffee Break: ‘wegens succes in de herhaling!’

Nog een keer écht (virtueel) samen netwerken.
Wat een succes was de 1e #VBCconnect Coffee Break op 22 april. Zo’n 20 leden die virtueel bij elkaar op de koffie gingen. Nu onze LinkedInactie #VBCconnect bijna ten einde is en de eerste fysieke bijeenkomst voor dit jaar gepland is in juni, organiseren we nog een keer een Coffee Break om samen te netwerken.  Gewoon een half uurtje online bijpraten met andere leden van de Vlissingse Bedrijven Club, elkaar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen jouw onderneming en wie weet wel wat zakelijke afspraken maken. Dit keer zijn zowel de leden van de Vlissingse Bedrijven Club alsook de achterban van Dockwize die gevestigd is op de Kenniswerf van harte welkom. Kortom: heel laagdrempelig een spontane en wie weet een verrassende ontmoeting.

Doe jij ook mee? Hoe meer aanmeldingen, hoe leuker het wordt!

 

Enkele reacties van VBC-leden die op 22 april deelnamen aan de 1e VBC coffeebreak:

Joost Bout, Kastenstudio Zeeland: ‘Het is interessant om op deze manier mensen te spreken, en goed om de break-out-room te gebruiken. Zo kan je toch makkelijker diepere gesprekken met elkaar voeren.’

Sharon Wondergem, BGB Office Solutions: ‘Leuk om nieuwe mensen te leren kennen en fijn om contacten opnieuw te spreken! Ik doe wanneer ik kan zeker de volgende weer mee’.

Marcel Janse, Schinkel Adviesgroep: ‘Volgende keer ben ik er zeker bij! Leuke zinvolle gesprekken gevoerd. Een klankbord tussen ondernemers onderling.’

Lees verder

donderdag 20 mei 2021, van 14:30 tot 16:00

Kick-of Event: Digitaal Doen Zeeland

Webinar 'Doe ff digitaal'

We wijzen onze leden graag op dit webinar van Digitaal Doen Zeeland, hét platform dat Zeeuwse ondernemers helpt hun producten, diensten of processen te digitaliseren. Op 20 mei wordt dit project spectaculair afgetrapt tijdens het kick-off event. Het thema: 'stilstand is achteruitgang, digitaliseren is de toekomst'.

Tijdens deze online kick-off delen niet alleen ondernemers hun succesverhalen op het gebied van digitaliseren maar vertelt ook oud-formule 1 coureur Robert Doornbos over de digitale evolutie van de autosport! Deelname aan deze activiteit van Digitaal Doen Zeeland is gratis.

Bezoek de website voor info en aanmelden.

Lees verder

donderdag 22 april 2021, van 11:00 tot 12:00

De #VBCconnect Coffee Break

Eindelijk weer eens even écht (virtueel) samen netwerken.

Op dit moment is onze LinkedIn actie #VBCconnect in volle gang. In aansluiting op deze actie gaan we op donderdag 22 april weer eens écht samen netwerken. Natuurlijk nog wel digitaal…. Gewoon een half uurtje bijpraten met andere leden van de Vlissingse Bedrijven Club, elkaar op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen jouw onderneming en wie weet wel wat zakelijke afspraken maken. Kortom: heel laagdrempelig een spontane en wie weet een verrassende ontmoeting.

Doe jij ook mee?
Hoe meer aanmeldingen, hoe leuker het wordt!

Zo werkt het:

  • Je meldt je aan via de website van de VBC. Klik op de aanmeldbutton onderaan deze pagina.
  • Na je aanmelding ontvang je per e-mail een zoomlink voor de VBC Coffee Break.
  • Je zet een lekkere kop koffie en belt in op donderdag 22 april om 11:00 uur door op de zoom-link in je mail te klikken.
  • Je wordt welkom geheten door onze voorzitter Chris Crucq.
  • Wij zorgen dat je met zo’n drie personen in een break-out room komt, waar je met elkaar kunt bijpraten of als je elkaar nog niet kent, kunt kennismaken.
  • De netwerk-coffee break duurt ca. 30 min. Zijn jullie nog lang niet uitgepraat, dan kun je tot 12.00 uur in de zoommeeting blijven.

 

De ‘Coffee Break’ is een inmiddels beproefd concept van Dockwize, de ‘innovation hub’ van Zeeland gevestigd op de Kenniswerf. Dockwize organiseert elke dinsdag om 11:00 uur een virtuele Coffee Break als vervanger van de wekelijkse netwerklunch die moment niet plaats kan vinden. Hier ontstaan elke week zo’n 30 tot 50 nieuwe verbindingen tussen ondernemers en inmiddels zijn zelfs de eerste nieuwe samenwerkingen gestart.

Vanuit de samenwerking ondersteunt Dockwize de eerste exclusieve VBC Coffee Break!

Lees meer over Dockwize.

 

Lees verder

dinsdag 23 februari 2021, van 16:00 tot 18:00

Bijeenkomst voor ondernemers op Baskensburg

Bijeenkomst Baskensburg: Op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig Baskensburg.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren op Baskensburg.

De gemeente Vlissingen wil samen met de Vlissingse Bedrijven Club en de lokale ondernemers werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Op de terreinen moet het goed ondernemen zijn. Ook wordt er gekeken naar hoe de terreinen verduurzaamd kunnen worden. 

Duurzaamheidsscan voor Baskensburg
Voor bedrijventerrein Baskensburg wordt de komende maanden een duurzaamheidsscan uitgevoerd waarin o.a. gekeken wordt naar de kansen voor energiebesparing, het creëren van aantrekkelijk groen en het tegengaan van wateroverlast, de infrastructuur etc. 

Geef je input tijdens de bijeenkomst op 23 februari
Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt verteld hoe en wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ook wordt er meer verteld over de energiescans, maar zal ook naar de input van de bedrijven op Baskensburg gevraagd worden: Welke kansen en uitdagingen zie jij voor de verduurzaming als ondernemers op Baskensburg.

Aanmelden: https://bureaubuiten.nl/aanmeldingsformulier/

De scan wordt uitgevoerd door Bureau BUITEN, TAUW en Klimaatroute en is medegefinancierd door de provincie Zeeland.

Lees verder

dinsdag 02 februari 2021, van 19:30 tot 21:00

BusinessBoost Live Online / 2021 Here we come!

Unieke ondernemers. Eerlijke gesprekken. Nieuwe inzichten

Ook in 2021 wordt de succesvolle webinarreeks geprolongeerd. In deze editie gaat Sofie van Enk het gesprek aan met verschillende ondernemers en experts. In een interactief webinar bieden zij handvatten en tips waar je als ondernemer direct mee aan de slag kunt. Leden van de VBC en andere geïnteresseerde ondernemers zijn van harte welkom aan te sluiten. In deze editie o.a. Demissionair Minister van Financiën Wobke Hoekstra en Sietse Bakker, producer van het Eurovisie Songfestival.

Lees verder welke sprekers er nog meer aanwezig zijn en sluit gerust aan!

Lees verder