Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


zondag 06 december 2020

Info-bijeenkomst voor ondernemers inzake komst Justitieel complex Vlissingen

Op maandag 14 december van 17.30 - 19.00 organiseert de Gemeente Vlissingen, mede namens de Provincie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid een digitale informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie en de wijze waarop het Justitieel complex Vlissingen hier een plek in krijgt. Daarnaast zal de Gemeente toelichten wat een dergelijk complex inhoudt en wat u als ondernemer hiervan merkt. 

Aanmelden kan via www.vlissingen.nl/lawdelta. Na aanmelding ontvangt u op vrijdag 11 december 2020 een link waarmee u deel kunt nemen. 

 

Afgelopen zomer hebben de gemeente, de provincie en het Rijk ingestemd met het compensatiepakket Wind in de zeilen voor het niet verhuizen van de marinierskazerne naar Vlissingen. Onderdeel van dit pakket is de realisatie van een justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit complex bestaat uit een hoogbeveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor rechters en advocaten.

Bij de besluitvorming over het pakket was nog niet bekend op welke plek dit justitieel complex precies zou komen. Namens alle partijen heeft het ministerie van Binnenlandse zaken opdracht gegeven aan het College van rijksadviseurs om een advies op te stellen voor de inpassing van het complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. In samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten heeft dit geleid tot een verkenning (stadslandgoed Vlissingen) die een visie geeft op het gehele gebied van de beoogde locatie voor de marinierskazerne.


Tijdens de bijeenkomst op 14 december kunt u het volgende verwachten:
1. Een voorwoord door wethouder Vader mede namens gedeputeerde Van der Velde;
2. De presentatie over het Justitieel complex Vlissingen en de betekenis ervan voor omwonenden en de regio, door het ministerie van Justitie en Veiligheid;
3. De presentatie van het advies “Stadslandgoed Vlissingen” en de plek voor het justitieel complex hierin, door landschapsarchitect Hank van Tilborg van H+N+S landschapsarchitecten.
4. Een toelichting op het vervolgproces van de planontwikkeling door wethouder Vader.

Na beide presentaties is het mogelijk om kort vragen te stellen aan de sprekers. We kunnen ons voorstellen dat u pas later vragen krijgt of uw vraag niet kunt stellen tijdens de bijeenkomst. Om die reden is het mogelijk om gedurende 2 weken na de informatiebijeenkomst digitaal vragen te stellen via www.vlissingen.nl/lawdelta. Hier kunt u ook terecht voor informatie indien u verhinderd bent om aan de bijeenkomst deel te nemen. In de eerste week van januari 2021 geven wij antwoord op uw vragen.

Het vervolg
Na de informatiebijeenkomst worden de presentaties op de gemeentelijke website geplaatst (www.vlissingen.nl/lawdelta). Hier kunt u ook alle informatie teruglezen over het vervolgproces van de planvorming.

Op hoofdlijnen ziet de voorlopige planning er als volgt uit:
- Januari 2021: besluitvorming over de gebiedsvisie Stadslandgoed Vlissingen en de locatiekeuze voor het justitieel complex door zowel de gemeente, het waterschap, de provincie als het rijk.
- 1e Kwartaal 2021: het opstellen van een participatieplan en de verdere uitwerking van de gebiedsvisie Stadslandgoed Vlissingen, met daarin het justitieel complex;
- 2e helft 2021: opstarten van de ruimtelijke procedure om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.
- Eind 2023: start bouw van het Justitieel complex Vlissingen

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben over de informatiebijeenkomst kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Vlissingen op nummer 0118-487000. Voor inhoudelijke vragen over de realisatie van het Justitieel complex verzoeken wij u gebruik te maken van de projectpagina op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/lawdelta.

Mede namens het ministerie van Justitie en Veiligheid en de provincie Zeeland hopen wij u te kunnen begroeten tijdens de digitale informatiebijeenkomst op maandag 14 december a.s.

Namens de Burgemeester en Wethouders van Vlissingen
projectleider E. van Egmond

Terug