Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


zondag 06 december 2020

Compensatiepakket heeft wind in de zeilen

Uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra ziet dat alle partijen hard werken aan de uitvoering van Wind in de Zeilen. De eerste resultaten zijn dan ook al geboekt. Dit schrijft Riedstra in zijn eerste voortgangsrapportage die op 1 december naar de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Zeeland en de gemeenteraad in Vlissingen is gestuurd.


Wind in de Zeilen is een samenhangend pakket aan maatregelen om de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te verbeteren. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Het wordt uitgevoerd op basis van het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.


Wind in de Zeilen heeft een omvang van € 651,9 miljoen om diverse projecten in Zeeland te realiseren. Zo komt er onder andere een betere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad en wordt er een Delta Kenniscentrum opgericht in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van water, voedsel en energie. Ook worden drie gezondheidscentra gerealiseerd en komt er een zogenoemde Law Delta in Vlissingen met een hoog beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een beveiligde werk- en overnachtingslocatie en een extra beveiligde inrichting, met daarnaast een strategisch kenniscentrum tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.


De eerste resultaten van Wind in de Zeilen zijn al geboekt. Zo betaalde het kabinet in totaal bijna € 21 miljoen aan de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen ter vergoeding van de getroffen voorbereidingen voor de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen.

Ook investeert het kabinet tot en met 2023 in het Investeringsfonds Zeeland. Met deze extra investering van € 20 miljoen krijgt Zeeland meer mogelijkheden om innovatieve bedrijven aan te trekken en te investeren in kansrijke spin-offs van het nieuw op te richten Delta Kenniscentrum.

Het project Delta Kenniscentrum is inmiddels gestart. Hiervoor zijn twee kwartiermakers aangesteld: Louis de Quelerij (oud-hoogleraar Civiele Techniek en decaan op de TU Delft) en Pieter van Geel (voorzitter van de raad van commissarissen van North Sea Port, voormalig staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Zij gaan per 1 december 2020 aan de slag met het uitwerken van de plannen.

Daarnaast opent het strategisch kenniscentrum tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit al medio januari 2021 in Vlissingen zijn deuren. Het kenniscentrum biedt partners in de aanpak tegen ondermijning een beter beeld in de trends en ontwikkelingen om hier effectiever tegenop te kunnen.

Ten slotte voerde PricewaterhouseCoopers een onderzoek uit naar de afsplitsing van het drinkwaterbedrijf Evides uit de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Hierbij keek het bureau naar de voor- en nadelen van afsplitsing met speciale aandacht voor de financiële en juridische gevolgen. Samen met een nog op te stellen advies vormt dit onderzoek een bouwsteen voor bestuurlijke besluitvorming over afsplitsing van Evides in januari 2021.

Medio 2021 komt Siebe Riedstra met de volgende voortgangsrapportage over Wind in de Zeilen. In de tussentijd blijven het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen nauw samenwerken om de regio te versterken.

Terug