Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


zaterdag 21 november 2020

Hoe gaat het op bedrijventerrein Baskensburg?

Door Jan-Kees Mol, bestuurslid Vlissingse Bedrijven Club / Eigenaar AfbouwNed

Al weer een paar jaar geleden is een delegatie van (bestuurs-) leden van de VBC in samenwerking met de Gemeente Vlissingen en de HZ bezig geweest met de gebiedsontwikkeling van Baskensburg. De reden hiervoor was de toenemende leegstand, de achteruitgang van het bestaande vastgoed en de ontwikkeling van de bedrijvigheid op het terrein.

Het project bevatte 2 onderdelen:

1.Het fysiek opknappen van een gedeelte van de openbare weg op het terrein Baskensburg. Hier was een budget voor beschikbaar. Nog in 2014 zou de gemeente aanvangen met de werkzaamheden.

2.Het onderzoeken hoe het gebied verder ontwikkeld zou kunnen en moeten worden. Hiervoor is een stuurgroep gerealiseerd, met ondersteuning en medewerking van de gemeente, een projectteam van de HZ en ondernemers. Dit onderzoek is d.m.v. analyses, enquêtes en bijeenkomsten opgezet en gerealiseerd. 

 

Nu we aan het einde van het jaar 2018 zijn beland kunnen we de volgende balans opmaken:

•Er is een stichting opgericht voor en door ondernemers Baskensburg, met het doel een bedrijven investeringszone (biz) op te zetten. Dit is niet gelukt en de stichting is vervolgens opgeheven.

•De VBC blijft zich inzetten als belangenbehartiger voor het gebied Baskensburg.

•De structuurvisie detailhandel is voor dit gebied doorgevoerd. Meer supermarkten dan er nu gevestigd zijn mogen er niet komen.

•De Lidl had als enige nog rechten op het realiseren van een vestiging op Baskensburg en zal eind november 2018 haar deuren openen aan de Mercuriusweg.

•Diverse bedrijfspanden zijn neergezet of verbouwd en hebben het aanzien sterk verbeterd (zoals AH XL, Bouwbedrijf Joziasse, Medisol) 

•De gemeente Vlissingen zal begin 2019 beginnen met het opknappen (asfalteren, verlichten, etc.) van de Mercuriusweg. 

•Overige straten zullen pas in de toekomst worden aangepakt.

•Er hebben zich verschillende nieuwe ondernemers gevestigd. Het aantal leegstaande panden is aanzienlijk verminderd.

•In het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) overleg van november is de aandacht gevestigd op:

oDe parkeerknelpunten aan de zijde van Baskensburg Noord. 

oDe slechte staat van de straatverlichting.

oDe gevaarlijke kruising van de Gildeweg op de President Rooseveltlaan.

 

Uiteraard hopen we dat de laatste leegstaande panden hun invulling krijgen zodat Baskensburg weer goed gevuld, het bruisende stads-bedrijventerrein wordt/blijft.

 

Terug