Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


maandag 16 maart 2020

Informatie ondernemers i.v.m. coronacrisis

Welke websites kunt u raadplegen.
In navolging van de door de overheid gegeven adviezen en te nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kijken wij uiteraard ook naar onze activiteiten. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen u informeren wanneer dit ook gevolgen gaat hebben voor onze activiteiten die in de planning staan. De bijeenkomst van 24 maart zal in ieder geval verzet worden naar een nog nader te bepalen datum.

We wijzen onze leden bij deze op een aantal websites waar u meer informatie kunt vinden die voor u van belang kan zijn.

Via de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Via de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Via de website van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/coronaloket/  of bellen met 0800-2117

Daarnaast kan een ondernemer ook contact opnemen met www.155.nl

Meer nuttige informatie en ondersteuningsmogelijkheden voor (zelfstand) ondernemers is te vinden op de website van Orionis: https://orioniswalcheren.nl/ondernemers/regeling-noodpakket-corona.html

 

Terug