Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


woensdag 25 maart 2020

Compenserende maatregelen Marinierskazerne

Als bestuur van de Vlissingse Bedrijvenclub (VBC) zijn we uitgenodigd om mee te denken en te praten over gewenste en noodzakelijke compensatie voor het niet doorgegane verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen.

Inmiddels is er een gesprek geweest met de heer Bernard Wientjes die hier een verbindende rol in speelt. Bernard Wientjes is de speciaal adviseur die vanuit het kabinet met Zeeland onderhandelt over compenserende maatregelen voor Zeeland. Bij dit gesprek was ook de heer Dirk Spannenburg aanwezig, vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • Gedurende een gesprek van ruim een uur samen met de voorzitters van de VBC, de AOS uit Souburg en de VOC is er ruim aandacht geweest voor de stem van ondernemers. Onderwerpen als openbaar vervoer, onderwijs en werkgelegenheid zijn onder meer aan de orde gekomen.
  • Bij het openbaar vervoer gaat het enerzijds om de bereikbaarheid van de zuidelijke randstad maar anderzijds ook verdere ontsluitingen via het spoor voor de industrie in Zeeland. 
  • Voor het onderwijs in Zeeland geldt natuurlijk dat deze een sterke relatie heeft met het bedrijfsleven. Het bestendigen van een goed (hoger) onderwijs en het realiseren van een volwaardige universiteit kan helpen om Vlissingen en omgeving voor de jongere generaties interessant te maken en te houden als woon- en werkplek. Denk dan ook aan het realiseren van research-mogelijkheid op tal van terreinen. 
  • Zeeland kent een sterke gevestigde (petro)chemische industrie zowel boven als onder de Westerschelde. Dat deze industrie een hoge CO2 uitstoot kent behoeft geen betoog. Dat Zeeland hiermee met het huidige klimaatakkoord aan de verkeerde kant van de lijn zit is daarmee ook een gegeven. Kortom: ook zeker een onderwerp om binnen de compenserende maatregelen over na te denken.
  • Natuurlijk zijn er nog tal van onderwerpen en aandachtsgebieden gepasseerd, zoals compenseren van gemaakte kosten, imagoschade en invulling geven aan het beoogde gebied voor de marinierskazerne door andere rijksdiensten.

Op 1 mei 2020 moet de heer Wientjes zijn opdracht hebben afgerond. We zijn als bestuur van de VBC in ieder geval in de gelegenheid geweest om de stem van de ondernemer in Vlissingen te laten horen! 

Wordt vervolgd.

Terug