Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


woensdag 25 maart 2020

Periodiek overleg Gemeente - VBC: welke thema's passeerden de revue...

Viermaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen het bestuur van de VBC en de Gemeente Vlissingen, vertegenwoordigt door wethouder John de Jonge en Gert Stevense, bedrijfscontactfunctionaris voor stedelijke bedrijventerreinen. Tijdens deze meetings wordt er informatie uitgewisseld over actuele zaken en onderwerpen besproken die van belang zijn voor onze leden en ontwikkelingen op de Vlissingse bedrijventerreinen.

Onderstaand een korte uiteenzetting van de actuele punten zoals besproken tijdens de laatste meeting op vrijdag 13 maart.

  • Vanaf de 2e helft 2020 zullen de drie Walcherse gemeenten gaan werken aan het opstellen van een nieuw Bedrijventerreinprogramma Walcheren. In deze visie worden ook de voormalige sportvelden in Baskensburg betrokken als mogelijke locatie voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.
  • De wens om een carpoolplaats Souburg te realiseren. Vanwege het ingestelde parkeerverbod op de Marie Curieweg, parkeren carpoolers nu vaak op de parkeerterreinen van de daar gevestigde bedrijven.
  • Slechte bestrating, parkeerproblematiek en de verkeersdoorstroming Gildeweg. De Gemeente onderkent het probleem maar desalniettemin staat de herinrichting van de Gildeweg de komende vijf jaar (nog) niet op de planning. Wel zal er bij de voorbereiding van de investeringsplannen bij de Kadernota 2021 aandacht gevraagd worden voor het belang van de Gildeweg als onderdeel van het wegennet op Baskensburg.
  • Er wordt een visiedocument opgesteld voor het Stationsgebied waarin de mogelijkheden worden geschetst om de mobiliteit in dit gebied te verbeteren.
  • De resultaten van de onlangs gehouden Ondernemerspeiling door de Gemeente Vlissingen worden momenteel uitgewerkt. Deze moeten onder meer leiden tot een plan ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening naar ondernemers.

Het volgende overleg tussen het bestuur van de Vlissingse Bedrijven Club en de Gemeente staat gepland op 5 juni.  Heeft u input die wij mee kunnen nemen in dit overleg? Laat het ons dan aub weten via info@vlissingsebedrijvenclub.nl

Terug