Archiefberichten

Hieronder de wat oudere nieuwsberichten.


donderdag 14 mei 2020

Ondermijning is iets voor de grote stad... Of ook voor Vlissingen?

Is ondermijning alleen iets voor een grote stad? Of Of is onze stad ook groot genoeg voor ondermijning? En wat is dat dan eigenlijk precies?

Ondermijning is vermenging van onder- en bovenwereld; het duidt op een effect op de samenleving. Het gaat om criminaliteit die sluipenderwijs de veiligheid en integriteit van onze samenleving aantast, met name omdat er een overvloed is aan illegaal vermogen en ongelimiteerde toegang tot geweldsmiddelen.

Ondermijnende criminaliteit is moeilijk af te bakenen, daar waar veel geld te verdienen valt is het er vrijwel altijd. Het gaat om illegale markten (verdovende middelen, wapens, mensenhandel) of bijvoorbeeld om grootschalige vormen van fraude, denk aan BTW (carrousel) fraude, maar ook misbruik van overheidsvoorzieningen.

Als criminaliteit een ver-van-mijn-bed-show is, hoe kan ik dan toch met ondermijning te maken krijgen?

Als ondernemer heb je collega’s oftewel concurrenten, Als een daarvan dezelfde producten kan aanbieden net onder of op de kostprijs (omdat er toch een andere –veel belangrijkere- inkomstenbron is, zoals bijvoorbeeld drugshandel), zal dat iets doen met de concurrentiepositie van de verschillende bedrijven in dezelfde branche en mogelijk met de omzet en de levensvatbaarheid van de bonafide bedrijven.
Of stel dat je in een branche zit die verzadigd is en ook het bestemmingsplan geen ruimte meer geeft voor eenzelfde soort bedrijf, maar door druk op de politiek het bestemmingsplan wordt aangepast en er toch alsnog weer een bedrijf bij kan komen. Een bedrijf van zo’n malafide ondernemer die een witwasvehikel zoekt voor zijn illegaal verdiende inkomen. Want zo is het. Iemand die veel geld verdient met illegale praktijken zoekt een manier om zijn of haar geld het systeem in te brengen op een manier die niet al te veel opvalt en waarmee dat illegale geld makkelijk ‘gewit’ kan worden.

In deze tijd van crisis sluipt er nog een ander gevaar… bent u als ondernemer bestand tegen een ‘offer you can’t refuse’? Door de crisis heeft uw bedrijf wat minder gedraaid, wat extra liquide middelen zijn welkom, dus u besluit een deel van uw pand te verhuren. Er wordt een fiks bedrag contant vooruit betaald en de voorwaarde is dat ze exclusief toegangsrecht hebben… Denk niet: “Eén keer kan geen kwaad”, want de ervaring leert dat dit niet eenmalig kan! Wanneer u als ondernemer eenmaal zelf uw eigen bedrijf weer op orde heeft, is er geen weg meer terug en bent u onderdeel geworden van het criminele netwerk, een zogenaamde facilitator.
Facilitators gaan in de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de overheidsdiensten net zo hard mee als de criminelen zelf, zeker als u een aanbod heeft aangenomen ‘wat te mooi was om waar te zijn’.
Hetzelfde geldt voor het aannemen van contante betalingen zonder het doen van een melding, ‘ zo helpen we elkaar de crisis door’ zou u kunnen denken. Echter, eenmaal contante betalingen aangenomen is er geen weg meer terug.

Als u kijkt naar uw eigen bedrijfsvoering, waar zitten dan de risico’s of kwetsbaarheden? Werkt u in een branche met een grote contante stroom, kent u alle regels waar u aan moet voldoen, uw meldplicht? Werkt u in een branche met verhuur van auto’s of panden, welke afspraken maakt u met de huurder? Als u kijkt naar uw eigen bedrijfsterrein en dat van uw buren, ziet dat er (on)aantrekkelijk uit voor mensen die onder de radar willen blijven? Is er een vorm van vereniging van de ondernemers, hoe zijn de contacten met de overheid?

Tot slot. In iedere branche zitten kwetsbaarheden. Dat feit is op zich niet zo erg als deze maar worden herkend en erkend. Daarvoor staan niet alleen de ondernemers aan de lat, maar ook de overheidsdiensten. Het opwerpen van barrières tegen vormen van ondermijnende criminaliteit is een verantwoordelijkheid voor publieke en private partijen. Mocht u onverhoopt toch in een situatie zijn beland als hierboven genoemd of daarop gelijkend; zoek hulp en probeer er niet zelf uit te komen, over het algemeen is dat een gepasseerd station.

Dus ja, ook Vlissingen is dus groot genoeg voor ondermijning/ondermijnende criminaliteit en ook u kunt hiervan slachtoffer worden.

Hopelijk zet bovenstaande u aan het denken en kijkt u eens met andere ogen naar uw bedrijf, bedrijfsvoering en uw omgeving.

Tot slot, als u vragen heeft of situaties die u niet vertrouwd en die u wilt melden? Dan kunt u terecht bij het cluster Veiligheid van de gemeente Vlissingen. te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Vlissingen.

Door Gert-Jan Bommeljé
Veiligheidscoördinator, Gemeente Vlissingen

 

Terug