donderdag 02 april 2020

Corona monitor 1e uitgave


Terug


donderdag 02 april 2020

Coronamonitor, 1e uitgave - 1 april 2020


Op 1 april is de eerste Coronamonitor Zeeland online gegaan.

De Coronamonitor Zeeland monitor bevat een beschrijving en een duiding van de zichtbare en de te verwachten economische gevolgen van de COVID-19 uitbraak.
De informatie is gebaseerd op actuele cijfers, beelden en analyses en zal wekelijks verschijnen.

Deze monitor is tot stand gekomen in samenwerking met de Economic Board Zeeland, NV, Economische Impuls Zeeland, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, VNO-NCW Brabant Zeeland, Arbeidsmarkt van Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Provincie Zeeland.


De Coronamonitor Zeeland is te vinden op: https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf 

PDF Corona Monitor, uitgave 1 d.d. 1 april 2020


donderdag 02 april 2020

Ledenbijeenkomst 22 april geannuleerd


Helaas is het niet mogelijk om de ledenbijeenkomst die op 22 april gepland stond door te laten gaan. Dit in verband met de maatregelen die getroffen zijn ter bestrijding van het Corona-virus. We hopen de bijeenkomst met als thema 'Criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld' op een nog nader te bepalen datum in 2020 alsnog te kunnen organiseren.

De bijeenkomsten die na 1 juni gepland staan, blijven vooralsnog ongewijzigd.