Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


dinsdag 23 februari 2021, 16:00 tot 18:00

Bijeenkomst voor ondernemers op Baskensburg

Bijeenkomst Baskensburg: Op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig Baskensburg.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren op Baskensburg.

De gemeente Vlissingen wil samen met de Vlissingse Bedrijven Club en de lokale ondernemers werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Op de terreinen moet het goed ondernemen zijn. Ook wordt er gekeken naar hoe de terreinen verduurzaamd kunnen worden. 

Duurzaamheidsscan voor Baskensburg
Voor bedrijventerrein Baskensburg wordt de komende maanden een duurzaamheidsscan uitgevoerd waarin o.a. gekeken wordt naar de kansen voor energiebesparing, het creëren van aantrekkelijk groen en het tegengaan van wateroverlast, de infrastructuur etc. 

Geef je input tijdens de bijeenkomst op 23 februari
Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt verteld hoe en wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ook wordt er meer verteld over de energiescans, maar zal ook naar de input van de bedrijven op Baskensburg gevraagd worden: Welke kansen en uitdagingen zie jij voor de verduurzaming als ondernemers op Baskensburg.

Aanmelden: https://bureaubuiten.nl/aanmeldingsformulier/

De scan wordt uitgevoerd door Bureau BUITEN, TAUW en Klimaatroute en is medegefinancierd door de provincie Zeeland.

Kosten

Geen. Bestemd voor ondernemers en vastgoedeigenaren op Baskensburg

Locatie

Online

Contact

Gemeente Vlissingen i.s.m. VBC, Bureau Buiten, Tauw en Klimaatroute.nl
Miles Copping, Bureau Buiten
miles.copping@nullbureaubuiten.nl