Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


woensdag 10 november 2021, 16:00 tot 18:00

Ledenvergadering + Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen is een pakket aan maatregelen om de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te verbeteren. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Het wordt uitgevoerd op basis van het bestuursakkoord dat het rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.

Wind in de Zeilen heeft een omvang van ruim € 650 miljoen om diverse projecten in Zeeland te realiseren. Zo komt er een betere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad en wordt er een Delta Kenniscentrum opgericht in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van water, voedsel en energie. Ook worden er drie gezondheidscentra gerealiseerd en komt er een zogenoemde Law Delta in Vlissingen. Tijdens de bijeenkomst van de Vlissingse Bedrijvenclub op 10 november zal wethouder Albert Vader ingaan op de totstandkoming van het compensatiepakket, waar we nu staan (op basis van de tweede voortgangsrapportage), maar bovenal wordt ingezoomd op effect van het compensatiepakket voor Vlissingen.

Wethouder Albert Vader is namens de Gemeente Vlissingen nauw betrokken bij dit project en het belang daarvan voor Vlissingen, haar inwoners en haar bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst zal hij ons meenemen in de voor ondernemers meest belangrijke aandachtsgebieden.

Soort activiteit

Ledenvergadering

Netwerkbijeenkomst

Doelgroep

Leden

Kosten

geen

Locatie

Dockwize - PZEM zaal
Edisonweg 41 B3
Vlissingen