Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


dinsdag 07 mei 2019, 15:30 tot 18:00

Ledenbijeenkomst: alles over het Nederlands Loodswezen

Tijdens deze bijeenkomst staat het Nederlands Loodswezen centraal; de organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer.

We starten de bijeenkomst met een korte ledenvergadering. Daarna vertelt Georg Jaburg over de activiteiten van het Nederlands Loodswezen. Op 19 april 2018 is de heer G.B.P. (Georg) Jaburg gekozen door de leden van de Regionale Loodsencorporatie als voorzitter Loodswezen Regio Scheldemonden.

 

OVER HET LOODSWEZEN

Het Nederlands Loodswezen is dé organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden. Onze ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de Nederlandse scheepvaart rijk aan is.

 

DE REGISTERLOODS

Het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 450 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegeleiding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur van een kapitein. Alle registerloodsen leveren 24 uur per dag een grote bijdrage aan het succes van de havens!

 

ENIGE PARTIJ

De taak die het Loodswezen vervult binnen de Nederlandse en Vlaamse zeehavens is onmisbaar. Zeker gezien de prominente positie die Nederland inneemt in de wereld van het internationale transport van goederen en de scheepvaartindustrie. De registerloodsen zijn, als zelfstandig professional, als enige bevoegd in Nederland om zeeschepen te loodsen. Dit ligt bij Loodsenwet vast. Het Nederlands Loodswezen staat daarom onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

 

OP EIGEN BENEN

Sinds 1988 is het Loodswezen een zelfstandige organisatie en werken we vanuit twee disciplines: Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) en Nederlands Loodswezen BV (NLBV). In de afgelopen dertig jaar zijn we uitgegroeid naar een organisatie die inspeelt op marktontwikkelingen, luistert naar en adviezen uitbrengt aan belanghebbenden in de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. 

 

NEDERLANDSE LOODSENCORPORATIE

De NLC houdt zich op landelijk niveau bezig met het opleiden van toekomstige loodsen, het verzorgen van trainingen en opleidingen om de kennis van loodsen voortdurend up-to-date te houden en het garanderen van een professionele uitvoering van het loodswerk. De NLC stelt verordeningen vast en adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu over de Loodsenwet om te waarborgen dat havens vlot en veilig toegankelijk zijn. 

 

REGIO’S

Omdat geen haven hetzelfde is, werken we vanuit vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Registerloodsen werken voornamelijk vanuit één regio en kennen daarom de havens - hun werkgebied - door en door. Hiermee zorgen ze ervoor dat we onze klanten altijd een optimale service verlenen en die kwaliteit bieden die ze van ons mogen verwachten. Loodsgebieden

 

REGIO SCHELDEMONDEN

De registerloodsen van regio Scheldemonden zijn actief in alle havens aan de  Westerschelde en in het Oosterscheldegebied. Van alle schepen naar Antwerpen en Gent loodsen de Nederlandse loodsen 27,5% en de Vlaamse loodsen behandelen de overige 72,5%. In totaal werken er 160 Nederlandse loodsen in het gebied van de Westerschelde. Zij verzorgen ieder jaar de beloodsing van zo’n 21.000 schepen de havens van de Schelde in en uit.

 

SAMENWERKING

De nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse loodsen begint in de monding van de Westerschelde. De Nederlandse registerloods op de Schelde vaart of op zee en het Kanaal van Gent naar Terneuzen of op zee en de rivier naar Antwerpen. Door de overlapping van bevoegdheden kan de organisatie goed inspelen op piekmomenten. Op de rede van Vlissingen vindt het wisselen van de loods plaats. Hiervoor hebben we de beschikking over twee Vlaamse en één Nederlandse tender. De Nederlandse tender met een maximale snelheid van 28 knopen zorgt samen met de Vlaamse redeboten voor een vlotte en veilige loodswissel. Op zee wordt de loods bemand of afgehaald via het grote loodsvaartuig. De Vlaamse dienst verzorgt dit voor de kruispost Wandelaar en de Nederlandse loodsdienst voor de kruispost Steenbank.

 

DE BEST MOGELIJKE SERVICE

Voor de monding van de Westerschelde ligt op twee plaatsen een loodsstation. Het Vlaamse loodsstation Wandelaar ter hoogte van Oostende en het Nederlandse loodsstation Steenbank op 12 mijl afstand van Westkapelle. Op deze loodsstations worden zeeschepen door permanent beschikbare grote loodsvaartuigen, Swaths en snelle loodsjollen van een loods voorzien tot een golfhoogte van circa 3,5 meter.Vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in Vlissingen wordt door een registerloods in zijn rol als Pilot Steenbank en de verkeersdienstmedewerkers van Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking de scheepvaart begeleid en aangestuurd om tot een optimale ketenwerking vanaf zee tot de ligplaats te komen. 

 

Een andere mogelijkheid, die bij slechtere weersomstandigheden wordt toegepast, is om bepaalde categorieën van kleinere schepen via loodsen op afstand (LOA) te bedienen. Bij LOA komt de loods niet aan boord van het schip, maar maakt de loods gebruik van de walradar en de VHF. Dit gebeurt ook vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in samenspel met de Verkeersdienst. De loods komt vervolgens dichter onder de wal aan boord zodra dit mogelijk is. Voor schepen inkomend vanaf de Steenbank is dit bij Westkapelle en voor schepen inkomend vanaf de Wandelaar gebeurt dit op Vlissingen rede.

In de afgelopen jaren is er veel tijd besteed aan het optimaliseren van de service. Registerloodsen hebben samen met gemotiveerde medewerkers de regio Scheldemonden tot een efficiënte organisatie gemaakt. Een organisatie die continu werkt aan de flexibiliteit van de service voor veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer.

 

NEDERLANDS LOODSWEZEN BV

NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De diensten bestaan uit het uitvoeren van administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met 424 betrokken personeelsleden bieden we deze diensten aan. Dit doet NLBV vanuit het kantoor in Hoek van Holland en vanuit de regio´s.


LOCATIE BIJEENKOMST 7 MEI: VAN DE GRUITER BV

Tijdens de bijeenkomst op 7 mei zijn we te gast bij Van de Gruiter BV aan de Edisonweg in Vlissingen. Sinds 1919 is Van de Gruiter BV totaalleverancier op het gebied van scheepsbenodigdheden voor de visserij, scheepvaart en watersport. Tevens zijn zij gespecialiseerd in hijs- en heftechniek als leverancier, maar ook als keuringsinstantie. Voor de industrie levert Van de Gruiter een breed pakket aan producten, variërend van werkkleding tot kabelconstructies. Vanuit de zeilmakerij worden industriële zeilen en doekconstructies geproduceerd en geleverd. 

Van de Gruiter bestaat dit jaar 100 jaar. Tijdens de bijeenkomst van de VBC krijgt u meer informatie over de historie, de roots van het bedrijf alsook de visie voor de toekomst. Bovendien wordt u in staat gesteld een kijkje achter de ‘zeilen’ te nemen en kennis te nemen van de huidige activiteiten.

 

Soort activiteit

Ledenvergadering

Doelgroep

Leden

Kosten

geen

Locatie

Van de Gruiter BV
Edisonweg 1
Vlissingen