Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


dinsdag 19 november 2019, 17:00 tot 19:00

Ledenbijeenkomst: gastspreker drs. J. (Jo-Annes) de Bat

Tijdens deze ledenbijeenkomst rekent het bestuur op aanwezigheid van alle leden. We hebben immers twee belangrijke redenen om aanwezig te zijn, te weten.

-  We nemen afscheid van onze voorzitter Henk Meulmeester.

- Gedeputeerde drs. J. (Jo-Annes) de Bat verzorgt een interessante presentatie over 'Economie & Verandering'

 

Afscheid Henk Meulmeester
Henk is al sinds de oprichting van de Vlissingse Bedrijven Club in 1999 als bestuurslid bij de vereniging betrokken. Na een hele korte ‘tussenstop’ vanaf november 2011, werd hij in mei 2012 als voorzitter van de club gekozen. Al 20 jaar zet hij zich vol overgave in voor de VBC en het ondernemerschap in Vlissingen. Natuurlijk willen hem op 19 november graag in het zonnetje zetten en rekenen erop dat u als lid van de VBC aanwezig bent.

Gastspreker drs. J. (Jo-Annes) de Bat
Jo-Annes de Bat is sinds 2015 lid van de Gedeputeerde Staten van Zeeland met als portefeuille Financiën, Economie, Landbouw, visserij en fruitteelt, Sport en Communicatie & Wetenschappen. Tijdens deze presentatie voor de VBC zal hij zich richten op ‘Economie & Veranderingen’; over de economische ontwikkelingen in Zeeland en Vlissingen in het bijzonder.

Globaal programma

16.45 uur: Inloop
17.00 uur: Ledenvergadering
17.20 uur: Henk in het zonnetje
17.30 uur: Presentatie Jo-Annes de Bat
18.15 uur: Borrel, hapje, napraten in het CineCafé / mogelijkheid om Henk de hand te schudden.
19.15 uur: einde

 

Agenda Ledenvergadering

1.Terugblik ledenvergadering 7 mei 2019
2.Financiën (verslag kascommissie 2018  / begroting 2019)
3.Ontwikkeling projecten & bedrijventerreinen
4.Bestuursverkiezing
5.Rondvraag & sluiting ledenvergadering

 

Soort activiteit

Ledenvergadering

Netwerkbijeenkomst

Doelgroep

Leden
Niet leden

Kosten

geen

Locatie

bioscoop CineCity
Spuikomweg 1
4381 LZ Vlissingen