Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


woensdag 22 april 2020, 16:00 tot 18:00

Ledenbijeenkomst: Criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld (geannuleerd)

Helaas kan deze bijeenkomst niet doorgaan vanwege de maatregelen die getroffen zijn ter bestrijding van het Corona-virus.
We hopen de bijeenkomst op een nader te bepalen datum in 2020 te kunnen organiseren.

Een van de kernpunten van de Vlissingse Bedrijven Club is onze inzet voor bedrijventerreinen die schoon, heel en veilig zijn. In navolging van het Keurmerk Veilig Ondernemen vindt nog steeds regelmatig overleg plaats tussen de VBC, de Gemeente Vlissingen, Brandweer en Politie.

Daarom informeren we onze leden graag over de huidige vorm van criminaliteit en de dreiging daarvan die je als ondernemer kunt ondervinden. Onze gastspreker Gertjan Bommeljé, beleidsmedewerker Veiligheid van de Gemeente Vlissingen neemt ons mee naar de verschuiving van de criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld en zal diverse lokale voorbeelden gebruiken. Daarnaast zal Ton Begijn van Begijn Bedrijfsmakelaardij en taxaties zijn ervaringen vertellen over malafide praktijken, de werkwijzen die daarbij gehanteerd worden en geeft hij ons tips ter preventie. Daar kunt u als ondernemer uw voordeel mee doen; een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

 

Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de bovenwereld. Ook in Vlissingen.

In de afgelopen 15 jaar dat Gertjan werkzaam is als beleidsmedewerker Veiligheid, is er heel wat gebeurd op het gebied van veiligheid, openbare orde en criminaliteit. Waar we 15 jaar geleden nog helemaal niet aan dachten is nu realiteit. Was het “vroeger“ vooral de meer klassieke criminaliteit als inbraken, diefstal uit bedrijven en drugsgebruik, is de ontwikkeling nu meer in de drugshandel, witwassen, cybercrime en criminelen die een nieuwe positie proberen te verkrijgen in de legale ondernemerswereld en zo beter in staat zijn hun crimineel verkregen geld te kunnen investeren en dus wit te wassen. Van de onderwereld naar de bovenwereld zoals we dat noemen.

Gertjan: ‘In de bijeenkomst neem ik u graag mee in deze ontwikkeling en wat dat voor u als ondernemer kan betekenen als u er mee te maken krijgt. En dat u ermee te maken kunt krijgen staat helaas vast. Ik zal u ook meenemen in de voorbeelden daarvan om te duiden welke impact dit op uw bedrijf maar ook u zelf en uw naasten kan hebben’

‘Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel. Er gebeuren ook, met behulp van heel veel mensen en programma’s, goede dingen om deze criminaliteit  het hoofd te kunnen bieden. Ook daar zal ik u deelgenoot van maken en als u wilt dan ben ik uiteraard beschikbaar voor een afspraak op locatie.’

 

Globaal programma

15.45 – 16.15: Inloop met koffie/thee
16.15 – 16.45: Ledenvergadering VBC (agenda volgt)
16.45 – 17.30: Criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld door Gertjan Bommeljé en Ton Begijn / inclusief praktijkvoorbeelden
17.30 – 18.30: Afsluitend drankje / napraten in restaurant Stadhuis.

 

Soort activiteit

Ledenvergadering

Doelgroep

Leden

Kosten

geen

Locatie

Stadhuis Vlissingen, Govan Mbeki zaal
Paul Krugerstraat 1
Vlissingen