Wat hebben we georganiseerd?

Hieronder een overzicht van de activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben georganiseerd.


donderdag 19 november 2020, 17:00 tot 18:00

Ledenvergadering digitaal

Op donderdag 19 november zal de officiële ledenvergadering van de VBC op digitale wijze plaatsvinden.
Onderstaand de agenda die behandeld zal worden.

De leden ontvangen via de mail de bijbehorende bijlagen en de inloglink waarmee deelgenomen kan worden aan de TEAMS-meeting.
Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel fijn zodat we een indruk hebben op welke leden we kunnen rekenen.

Agenda ledenvergadering VBC 19-11-2020 / 17.00 via Teams


1. Welkom / verslag 19 november 2019 (zie bijlage via de mail)


2. Bestuur
-Bestuursverkiezing
> Aftredend en herkiesbaar: Frans van de Velde + Jan-Kees Mol
> Aftredend en niet herkiesbaar: John van der Valk
-Voorstel statutenwijziging inzake verruiming ledentoelating (toelichting: zie uitnodiging via de mail)


3. Financiën (toelichting: zie uitnodiging via de mail)
-Jaarcijfers 2019 / resultaat kascommissie / samenstellen kascommissie 2020 
-Begroting & contributie 2021
-Voorstel vrijval reserve KVO


4. Leden
-Ledenbestand
-Bijeenkomsten 2020/2021
-Walcherenplein 2020/2021


5. Bedrijventerreinen & projecten
-Toelichting ontwikkeling bedrijventerreinen
-Keurmerk Veilig Ondernemen
-Regulier Gemeentelijk overleg
-Samenwerking overige partijen


6. Rondvraag & afsluiting (vragen vooraf inleveren)

 

Soort activiteit

Ledenvergadering

Doelgroep

Leden

Kosten

geen

Locatie

online