Leden overzicht


UWV Werkbedrijf Regio Zeeland

Bezoekadres
Piet Heinstraat 77
4461 GL Goes
06-33326035

Postadres
Postbus 145
4460 AC Goes
http://www.linkedin.com/groups/Werkgeversservicepunt-Zeeland-2906070/about
linda.christis@nulluwv.nl

Activiteiten

Het Werkgeversservicepunt Zeeland van UWV biedt u als werkgever desgevraagd geschikte kandidaten voor uiteenlopende vacatures. Ook voor arbeidsjuridisch advies of advies bij reorganisatie en (massa)ontslag kunt u terecht bij het WSP Zeeland. Ook voor het invullen van vacatures door werkzoekenden met een arbeidsbeperking ingevolge de Wet Banenafspraak en de Quotumregeling kunt u als werkgever een beroep doen op het WSP Zeeland . Tenslotte levert het WSP Zeeland periodiek informatie over ontwikkelingen op de landelijke-, regionale- en sectorale arbeidsmarkt. Het WSP Zeeland werkt hierin nauw samen met de Zeeuwse gemeenten.

Aantal medewerkers

50

Contactpersonen

Mevr. Linda Christis
linda.christis@nulluwv.nl
06 33326035

Dhr. Karol-Jan Kapias
karol-jan.kapias@nulluwv.nl
06-29075413


Omschrijving

Voor de dienstverlening aan de Zeeuwse werkgevers is onder de naam Aan de slag in Zeeland - Werkgeversservicepunt een belangrijke rol weggelegd voor UWV Werkbedrijf en de drie Werk(gevers)servicepunten (WSP's), die onder de gemeenten vallen: Orionis Walcheren, Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio en Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen. Deze vier partners werken onder de vlag van Aan de slag in Zeeland nauw samen om het Zeeuwse bedrijfsleven van dienst te zijn. Een werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een werkgeversservicepunt krijgt u onder andere informatie en ondersteuning als u iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen. De dienstverlening is kosteloos.


Media