Leden overzicht


Arbo Unie BV

Bezoekadres
Koudekerkseweg 88A
4382 EE Vlissingen
088 - 27 26 202

Postadres
Postbus 44094
3006 HB Rotterdam
https://www.arbounie.nl/
chris.crucq@nullarbounie.nl

Activiteiten

Onze missie: Wij helpen mensen om een leven lang optimaal te kunnen werken. Op een veilige, gezonde en productieve manier, zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland, die deze filosofie delen en willen investeren in inzetbaarheid en potentieel van mensen. Wij zijn een moderne, landelijke dienstverlener met een sterke regionale binding. In uiteenlopende branches boeken wij aantoonbaar resultaat met onze multidisciplinaire aanpak. Alle kennis hebben wij in eigen huis en daarmee zetten we onze klanten op voorsprong. Preventie is een sleutelwoord in onze aanpak. De praktijk laat telkens zien dat preventieve bedrijfsgezondheidszorg positieve effecten heeft. Niet alleen in het voorkomen van verzuim, maar ook in het versterken van de vitaliteit van werkenden. We werken voor ruim 1,2 miljoen werkenden bij meer dan 12.000 organisaties. Onze kernwaarden: Samenwerken, Betrouwbaar, Vakmanschap. Onze aanpak: Onze aanpak is gericht op het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers. De methodische aanpak van Arbo Unie geeft je ondersteuning bij allerlei vraagstukken op het gebied van verzuim, gezondheid, veiligheid en productiviteit. In samenwerking met diverse universiteiten in Nederland valideren we continu onderdelen van onze dienstverlening om de effectiviteit en doelmatigheid te bewaken. Vanuit de brede vraagstelling van je organisatie helpen onze analyse en oplossingen om een haalbaar en realistisch resultaat te bereiken. We bieden oplossingen voor de gehele organisatie, voor teams en natuurlijk voor de individuele medewerker. Bij Arbo Unie gaan we onder meer te werk volgens het Work Home Resource-model. Het vormt de basis om gericht aandacht te besteden aan alle factoren die het gedrag beïnvloeden. We kijken daarbij naar de hulpbronnen op het werk en thuis en natuurlijk naar de eigen persoonlijkheid. Zo vinden we de beste oplossing om de optimale inzetbaarheid te versterken. Onze aanpak werkt voor vraagstukken op drie niveaus: -Duurzame inzetbaarheid van werkenden. -Voorkomen dat risicogroepen uitvallen. -Begeleiden bij verzuim en re-integratie. We richten ons op je medewerker, het team én de organisatie, zodat ieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid kan nemen voor bijvoorbeeld zijn of haar gezondheid, vitaliteit of sociale veiligheid. Optimaal werken in de volle breedte: De kennis en ervaring van onze professionals is de kracht van Arbo Unie. Zij maken zaken hanteerbaar, door snel, vakkundig en praktische oplossingen te bieden voor het gewenste resultaat. We werken met een breed scala aan eigen professionals, zodat we je vraagstuk vanuit diverse invalshoeken kunnen belichten. Korte lijnen zorgen voor sneller resultaat. We onderscheiden ons daarmee van andere dienstverleners. Als het gaat om werk en gezondheid komen er vaak ook andere vragen naar boven. Denk aan re-integratie tweede spoor, revalidatie na een zware ziekte of ongevallenhulp. Ook daarvoor kun je bij ons terecht. Samen met onze dochters (Verbanen, BeLife en Porth Health Centre) bieden we een passende aanpak.

Aantal medewerkers

800

Contactpersoon

Dhr. Chris Crucq
chris.crucq@nullarbounie.nl
+31 (0)6 5250 2167


Omschrijving

Arbo Unie bestaat uit een groep gedreven professionals. Mensen met passie voor het vak, die hun inhoudelijk vakmanschap combineren met een impactvol advies. We werken als echte partners samen met onze klanten en met elkaar. De vraag van jouw organisatie staat daarbij voorop. Betrouwbaar zijn betekent dat we integer zijn in ons handelen en adviseren. We komen onze afspraken na en gaan uiterst zorgvuldig om met persoonlijke informatie. We hanteren daarbij de wettelijke regels en de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld. Onderscheid op kwaliteit is voor ons essentieel. We leggen de lat hoog en geloven in innovatie en ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat onze dienstverlening goed in de pas blijft lopen met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.