woensdag 25 maart 2020

We houden u op de hoogte


Wat leven en werken we in gekke tijden. Terwijl de strandhuisjes weer opgezet worden, zoeken vele ondernemers naar nieuwe mogelijkheden om hun bedrijfsvoering op gang te houden. Ook in Vlissingen ontstaan heel veel creatieve en digitale concepten. Dat is dan wel weer mooi om te zien.

Ondanks het feit dat we als VBC nu even geen live-bijeenkomsten hebben, zitten we als bestuur van de VBC zeker niet stil. In deze nieuwsbrief een aantal artikelen waarmee we u op de hoogte houden en u wellicht uw voordeel kunt doen.

Heeft u zelf interessante input: laat het ons weten!

Terug


woensdag 25 maart 2020

Compenserende maatregelen Marinierskazerne


Als bestuur van de Vlissingse Bedrijvenclub (VBC) zijn we uitgenodigd om mee te denken en te praten over gewenste en noodzakelijke compensatie voor de niet doorgegane verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen. 

Inmiddels is er een gesprek geweest met de heer Bernard Wientjes die hier een verbindende rol in speelt. Bernard Wientjes is de speciaal adviseur die vanuit het kabinet met Zeeland onderhandelt over compenserende maatregelen voor Zeeland. Bij dit gesprek was ook de heer Dirk Spannenburg aanwezig, vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gedurende een gesprek van ruim een uur samen met de voorzitters van de VBC, de AOS uit Souburg en de VOC is er ruim aandacht geweest voor de stem van ondernemers. Onderwerpen als openbaar vervoer, onderwijs en werkgelegenheid zijn onder meer aan de orde gekomen.

 


Lees verder

dinsdag 24 maart 2020

ikmoetdigitaal.nl helpt ondernemers


De winkelstraten zijn leger dan ooit. Personeel wordt gevraagd thuis te werken en iedereen wordt nadrukkelijk gevraagd afstand van elkaar te nemen. Het Covid-19 virus blijft ons bezighouden, maar zeker ook alle ondernemers om ons heen. Als ondernemer moet je verder. Maar hoe? Om op die vraag antwoord te geven, heeft Dockwize het initiatief ikmoetdigitaal.nl opgezet

Omdenken, aanpassen en innoveren. Dat is waar deze onzekere tijd om vraagt. Op ikmoetdigitaal.nl kun je gratis al je ondernemersvragen stellen via chat waar de business coaches van Dockwize dagelijks tussen 9.00 - 17.00 voor je gereed zitten. Of neem eens een kijkje in de kennisbank, waar de meest interessante informatie over digitalisering is verzameld.

Kortom: neem eens een kijkje op ikmoetdigitaal.nl 


Lees verder

maandag 23 maart 2020

Periodiek overleg Gemeente - VBC: welke thema's passeerden de revue...


Viermaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen het bestuur van de VBC en de Gemeente Vlissingen, vertegenwoordigt door wethouder John de Jonge en Gert Stevense, bedrijfscontactfunctionaris voor stedelijke bedrijventerreinen. Tijdens deze meetings wordt er informatie uitgewisseld over actuele zaken en onderwerpen besproken die van belang zijn voor onze leden en ontwikkelingen op de Vlissingse bedrijventerreinen.
Lees verder voor een korte uiteenzetting van de actuele punten zoals besproken tijdens de laatste meeting op vrijdag 13 maart.


Lees verder

maandag 16 maart 2020

Informatie ondernemers i.v.m. coronacrisis


Welke websites kunt u raadplegen.
In navolging van de door de overheid gegeven adviezen en te nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, kijken wij uiteraard ook naar onze activiteiten. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen u informeren wanneer dit ook gevolgen gaat hebben voor onze activiteiten die in de planning staan. 

We wijzen onze leden bij deze op een aantal websites waar u meer informatie kunt vinden die voor u van belang kan zijn.

Via de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Via de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Via de website van de Kamer van Koophandel https://www.kvk.nl/coronaloket/  of bellen met 0800-2117

Daarnaast kan een ondernemer ook contact opnemen met www.155.nl

Meer nuttige informatie en ondersteuningsmogelijkheden voor (zelfstand) ondernemers is te vinden op de website van Orionis: https://orioniswalcheren.nl/ondernemers/regeling-noodpakket-corona.html

 Komende activiteitendinsdag 06 oktober 2020, van 15:30 tot 18:00

Science Fiction in Vlissingen (gecancelled)

Helaas kan deze bijeenkomst i.v.m. corona niet doorgaan.

Hoe ziet de toekomst eruit voor ondernemers in Vlissingen? Wat zijn de gevaren, waar liggen de kansen? In de meeste science fiction films wordt de toekomst eerder slechter dan beter.  Maar wat als technisch vernuft, ondernemerschap, ambitie en het vermogen om samen te werken nu eens optimaal gebundeld worden om de wereld in de toekomst mooier, beter en aangenamer te maken? Tijdens een interactieve presentatie op dinsdag 6 oktober neemt scenarioschrijver Marc Linssen u mee in een reis door de tijd. 

 


Lees verder

dinsdag 30 november 2021 t/m donderdag 02 december 2021, van 14:00 tot 22:00

Walcherenplein 2021 - ContactaNL - GEANNULEERD

Update 15-11-2021:Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november, heeft de organisatie van de Contacta helaas moeten besluiten dat het evenement op 30 november, 1 en 2 december wederom niet door kan gaan. Op basis van de huidige coronaregels is het niet mogelijk om het karakter van het netwerkevenement en de daarbij behorende bezoekersstroom te realiseren. Ontzettend jammer voor iedereen die zou deelnemen of de beurs op die dagen in de Zeelandhallen zou bezoeken.

YES! we zijn verheugd dat de Contacta.nl 2021 weer kan plaatsvinden en dat ook het Walcherenplein weer van de partij zal zijn. Het Walcherenplein heeft zich inmiddels bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim en professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen waar alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat zij zich optimaal kunnen profileren. In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdagavond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt.

 


Lees verder