donderdag 14 mei 2020

Is Vlissingen 'groot' genoeg voor Ondermijning?

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor het thema 'Ondermijning': een vorm van criminaliteit die sluipenderwijs de veiligheid en integriteit van onze samenleving aantast. In dit artikel meer over wat Ondermijning nu precies is, hoe u er (vaak zonder het zelf te weten) mee te maken kunt krijgen en hoe u risico's kunt herkennen.

Dit artikel is geschreven door Gertjan Bommeljé, veiligheidscoördinator van de Gemeente Vlissingen. Onze ledenbijeenkomst die we op 22 april jl. zouden houden, zou in het teken staan van 'Criminaliteit van de onderwereld naar de bovenwereld'. Deze bijeenkomst kon vanwege de COVID-19 maatregelen niet doorgaan. Het ligt echter wel in de bedoeling om tijdens een van onze fysieke bijeenkomsten in het najaar uitvoerig stil te staan bij dit onderwerp. Dit zullen we doen in samenwerking met de Gemeente Vlissingen, de aanwezigen en een aantal 'ervaringsdeskundigen'. 

 

 

Terug


donderdag 14 mei 2020

Ondermijning is iets voor de grote stad... Of ook voor Vlissingen?


Is ondermijning alleen iets voor een grote stad? Of is onze stad ook groot genoeg voor ondermijning? En wat is dat dan eigenlijk precies?

Ondermijning is vermenging van onder- en bovenwereld; het duidt op een effect op de samenleving. Het gaat om criminaliteit die sluipenderwijs de veiligheid en integriteit van onze samenleving aantast, met name omdat er een overvloed is aan illegaal vermogen en ongelimiteerde toegang tot geweldsmiddelen.

Ondermijnende criminaliteit is moeilijk af te bakenen, daar waar veel geld te verdienen valt is het er vrijwel altijd. Het gaat om illegale markten (verdovende middelen, wapens, mensenhandel) of bijvoorbeeld om grootschalige vormen van fraude, denk aan BTW (carrousel) fraude, maar ook misbruik van overheidsvoorzieningen.

Als criminaliteit een ver-van-mijn-bed-show is, hoe kan ik dan toch met ondermijning te maken krijgen?


Lees verder