donderdag 18 februari 2021

Doe je mee? Geef je input.


In deze nieuwsbrief twee initiatieven waarin naar de mening en behoeften van ondernemers wordt gevraagd. Eén om de dienstverlening voor ondernemers in het algemeen te verbeteren. De andere speciaal voor bedrijven die gevestigd zijn op Baskensburg. 

 

 

Terug


donderdag 18 februari 2021

ONDERZOEK: Zeeuwse ondernemers doen jullie mee?


Emma is vierdejaars communicatiestudent aan de HZ University of Applied Sciences en loopt stage bij Dockwize. Voor haar scriptie voert zij een onderzoek uit met als doelstelling de dienstverlening van Dockwize te verbeteren zodat nog meer Zeeuwse ondernemers ondersteund kunnen worden in hun groei, innovatie en ondernemerschap.

Emma zou enorm geholpen zijn als ook de leden van de VBC 10 minuten van hun tijd willen investeren om de vragenlijst in te vullen. Doen jullie mee? 

We hebben haar gevraagd de resultaten t.z.t. met ons te delen. Bij voorbaat dank voor jullie hulp. En het mag duidelijk zijn dat de VBC-leden ook gebaat zijn bij een nog beter afgestemde dienstverlening van Dockwize aan de behoeften van jou als ondernemer.

De vragenlijst tref je hier aan: https://dockwize.typeform.com/to/DEmnv4HJ

Graag invullen voor 5 maart 2021Komende activiteitendinsdag 23 februari 2021, van 16:00 tot 18:00

Bijeenkomst voor ondernemers op Baskensburg

Bijeenkomst Baskensburg: Op weg naar een duurzaam en toekomstbestendig Baskensburg.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren op Baskensburg.

De gemeente Vlissingen wil samen met de Vlissingse Bedrijven Club en de lokale ondernemers werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Op de terreinen moet het goed ondernemen zijn. Ook wordt er gekeken naar hoe de terreinen verduurzaamd kunnen worden. 

Duurzaamheidsscan voor Baskensburg
Voor bedrijventerrein Baskensburg wordt de komende maanden een duurzaamheidsscan uitgevoerd waarin o.a. gekeken wordt naar de kansen voor energiebesparing, het creëren van aantrekkelijk groen en het tegengaan van wateroverlast, de infrastructuur etc. 

Geef je input tijdens de bijeenkomst op 23 februari
Tijdens deze digitale bijeenkomst wordt verteld hoe en wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ook wordt er meer verteld over de energiescans, maar zal ook naar de input van de bedrijven op Baskensburg gevraagd worden: Welke kansen en uitdagingen zie jij voor de verduurzaming als ondernemers op Baskensburg.

Aanmelden: https://bureaubuiten.nl/aanmeldingsformulier/

De scan wordt uitgevoerd door Bureau BUITEN, TAUW en Klimaatroute en is medegefinancierd door de provincie Zeeland.


Lees verder