woensdag 27 oktober 2021

Ledenbijeenkomst Wind in de Zeilen. Welkom


Er staan weer een aantal bijeenkomsten gepland de komende maand.

De eerste is op woensdag 10 november. Na een korte ledenvergadering neemt wethouder Albert Vader ons mee in de ontwikkelingen rondom het compensatieproject 'Wind in de Zeilen'. Tijdens deze bijeenkomst vertelt hij over de voor ondernemers meest belangrijke aandachtsgebieden. 

Mogen we jullie welkom heten?

Terug


Komende activiteitenwoensdag 10 november 2021, van 16:00 tot 18:00

Ledenvergadering + Wind in de Zeilen

Wind in de Zeilen is een pakket aan maatregelen om de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te verbeteren. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Het wordt uitgevoerd op basis van het bestuursakkoord dat het rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020.

Wind in de Zeilen heeft een omvang van ruim € 650 miljoen om diverse projecten in Zeeland te realiseren. Zo komt er een betere treinverbinding tussen Zeeland en de Randstad en wordt er een Delta Kenniscentrum opgericht in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van water, voedsel en energie. Ook worden er drie gezondheidscentra gerealiseerd en komt er een zogenoemde Law Delta in Vlissingen. Tijdens de bijeenkomst van de Vlissingse Bedrijvenclub op 10 november zal wethouder Albert Vader ingaan op de totstandkoming van het compensatiepakket, waar we nu staan (op basis van de tweede voortgangsrapportage), maar bovenal wordt ingezoomd op effect van het compensatiepakket voor Vlissingen.” 

Wethouder Albert Vader is namens de Gemeente Vlissingen nauw betrokken bij dit project en het belang daarvan voor Vlissingen, haar inwoners en haar bedrijven. Tijdens deze bijeenkomst zal hij ons meenemen in de voor ondernemers meest belangrijke aandachtsgebieden.


Lees verder

donderdag 18 november 2021, van 9:30 tot 12:00

Gemeente Vlissingen: Inspiratiebijeenkomst Circulair Ondernemen

Circulair Ondernemen in Vlissingen

Ziet u regelmatig termen als circulair, duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen voorbijkomen? Wilt u hier mee aan de slag, maar ontbreekt het u aan tijd en informatie over hoe dit kan? Gemeente Vlissingen nodigt u graag uit voor de inspiratiebijeenkomst over circulair ondernemen!

Samen met de HZ University of Applied Sciences organiseert gemeente Vlissingen op 18 november 2021 een inspiratiebijeenkomst over circulair ondernemen. Hier laten we zien hoe u kunt starten met circulair ondernemen en (zwerf)afval kunt verminderen. Dit kunnen innovatieve- maar ook eenvoudige oplossingen zijn. Deze oplossingen zijn niet alleen duurzaam, maar ook goed voor uw portemonnee!

Waarom circulair ondernemen?

Inwoners, bezoekers en ondernemers in gemeente Vlissingen vinden duurzaam ondernemen steeds belangrijker. Niemand wil een omgeving met veel (zwerf)afval. Ook de overheid stelt hogere eisen. Denk aan het verbod op single-used plastics, het verplicht scheiden van afval en de ambitie dat Nederland in 2050 volledig circulair is.


Lees verder

dinsdag 30 november 2021 t/m donderdag 02 december 2021, van 14:00 tot 22:00

Walcherenplein 2021 - ContactaNL - GEANNULEERD

Update 15-11-2021:Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november, heeft de organisatie van de Contacta helaas moeten besluiten dat het evenement op 30 november, 1 en 2 december wederom niet door kan gaan. Op basis van de huidige coronaregels is het niet mogelijk om het karakter van het netwerkevenement en de daarbij behorende bezoekersstroom te realiseren. Ontzettend jammer voor iedereen die zou deelnemen of de beurs op die dagen in de Zeelandhallen zou bezoeken.

YES! we zijn verheugd dat de Contacta.nl 2021 weer kan plaatsvinden en dat ook het Walcherenplein weer van de partij zal zijn. Het Walcherenplein heeft zich inmiddels bewezen als ‘the place to be’ voor Walcherse ondernemers die zich willen presenteren tijdens de Contacta.nl. Een ruim en professioneel opgezet plein, gelegen op een perfecte locatie in de Zeelandhallen waar alle standhouders goed zichtbaar zijn zodat zij zich optimaal kunnen profileren. In het hart van het Walcherenplein bevindt zich een gezellig en bruisend horecapaviljoen, waar bezoekers en standhouders elkaar ontmoeten en waar op woensdagavond de altijd goed bezochte netwerkborrel plaatsvindt.

 


Lees verder